Caddie Sport&Business är idrottens oberoende kompetenspartner och verkar inom upplevelseindustrin. Vi förser branschen med kompetens i syfte att stärka och utveckla kommersiella och samhälleliga värden för en hållbar och sund ekonomi. Idrott skapar förutsättningar för affärer. Affärer skapar förutsättningar för idrott.

 

Vill du boka in en föreläsning till din förening eller ditt förbund?

 

 

Följ oss på sociala medier, eller skicka oss ett e-post.