Vett och etikett för att bygga ditt personliga varumärke

Kursintroduktion

Att medvetet bygga sitt personliga varumärke är ett ganska nytt begrepp, men egentligen en väldigt gammal företeelse. Det handlar i grund och botten om att skapa god ryktesspridning och ett gott anseende till din omvärld. Visst låter det enkelt? Verkligheten visar sig dock ofta vara mer komplicerad. Och konkurrensen att nå sina drömmars mål ofta lång och tuff. För att lyckas bli framgångsrik krävs medvetna handlingar. Har du någon plan för att bygga ditt egna personliga varumärke? Har du funderat i termer av hur du ska särskilja dig gentemot dina konkurrenter på arbetsmarknaden? I vilka sammanhang figurerar egentligen ditt namn? Och vad har du för förhållande till vett och etikett i din vardag?

Syfte och målgrupp

Syftet är att ge dig kunskaper och praktiskt använd­bara metoder och perspektiv för att bygga upp ditt personliga varumärke. I förlängningen ska medvetenheten om hur man kan jobba med sig själv som varumärke medverka till att stärka din konkurrensförmåga på den marknad där du agerar. Föreläsningen riktar sig allra främst till studerande inom yrkeshögskolan eller till föreningen som vill stärka individen i gruppen.

Innehåll

Teoretiska perspektiv behandlas såväl som case från verkligheten. Teoretiska delar som ta upp är bland annat hur starka varumärken byggs upp och vilka som är dess beståndsdelar. Deltagaren får med sig ett bredare perspektiv kring hur identitet, profil och image förhåller sig till varandra. Det är också viktigt att förstå hur vi kan applicera teorin i praktiken och förklara hur våra egna handlingar påverkar och bidrar till hur människor runt omkring uppfattar dig.

Omfattning och genomförande

Kursen genomföras som en hel- eller halvdag. Föreläsning varvas med diskussioner, workshop och case.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.