Varumärkesutveckling inom idrott

Kursintroduktion

Vi diskuterar det strategiska och långsiktiga arbetet med att skapa värde för idrottsvarumärket (föreningen, förbundet, evenemanget) och för dess intressenter. Vi diskuterar hur ett idrottsvarumärke kan byggas och stärkas över tid. Deltagaren blir introducerad i begrepp och modeller, som kan användas i praktiken. Vi går igenom vilka olika steg i denna process som en aktör bör beakta för att skapa ett långsiktigt och hållbart varumärke.

Syfte och målgrupp

Syftet är att ge dig kunskaper och praktiskt användbara metoder för att bygga upp ert idrottsvarumärke. Det syftar till att öka medvetenheten om hur man kan jobba med att stärka konkurrensförmågan. Utöver det ska du som deltagare bli inspirerad kring hur andra idrottsvarumärken, på liknande sätt, arbetat på ett framgångsrikt sätt. Kursen vänder sig direkt till dig som arbetar med marknadsföring och/eller strategiska frågor inom er förening, ert förbund eller evenemang.

Innehåll

  • Den varumärkesuppbyggande processen
  • Vilka är våra intressenter och hur skapar vi värden?
  • Image, profil och identitet
  • Kärnvärden
  • Analysera ditt idrottsvarumärke – steg för steg
  • Samhällsnytta och hållbarhet inom idrott
  • Associationer kopplat till ett idrottsvarumärke
  • Modell för en idrottsaktör att bygga ett starkt varumärke över tid

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.