Hållbar sponsring

Sagt om utbildningen

“För att följa arbetet med idrottens Strategi 2025 och för att föreningar ska bli mer moderna är det värdefullt med en modern utbildning kring sponsring. Föreningarnas sponsorarbete måste ständigt utvecklas och vi märkte att deltagarna på utbildningen fick med sig en hel del ny kunskap och inspiration från boken, varandra och framförallt från duktiga utbildaren Frans Fransson.” Åsa Agmyr, idrottskonsulent SISU Idrottsutbildarna Halland

”Arbetar du med sponsring och marknadsföring i din förening får du genom utbildningen värdefulla verktyg som gör att du ökar din förmåga att förpacka och sälja sponsring. Du får chansen att vässa dina säljargument. Utbildningens innehåll tar dig mot ett modernare synsätt kring sponsring.”  Margareta Persson, idrottskonsulent Västra Götalands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

Kursintroduktion

Sponsring handlar om betydligt mer än att hänga upp en skylt. Rätt använt är sponsring ett mycket kraftfullt kommunikations- och säljverktyg. Men då måste både säljare och köpare förstå vad sponsring egentligen är. Sponsring ska tillföra rättigheten (föreningen, förbundet, evenemanget, individen) ett värde – samtidigt som det i slutänden ska leda till ökad försäljning för företaget. Målet är att förstå hur både rättigheten och sponsor blir vinnare på en tuff och kunskapskrävande marknad.

Syfte och målgrupp

Syftet är att ge deltagaren ökad kännedom och kunskaper samt förståelse för praktiskt användbara verktyg att hantera sponsringsfrågor i sin vardag och i kontakten med föreningar. Kursen ger deltagaren handfasta tips om hur man utvecklar sitt sponsorskap, utifrån rättighetsinnehavarens perspektiv. Kursen fokuserar kring just värdeskapandet där rättigheten och sponsorköparen skapar ett framgångsrikt samarbete över tid tillsammans. Kursen vänder sig till medarbetare inom föreningslivet och upplevelseindustrin som vill utveckla sina kunskaper i värdeskapande sponsring. Vi utgår från rättighetens perspektiv, och lär oss förstå sponsorföretagets logik.

Innehåll

  • Modern sponsring – genomgång om hur modern sponsring ser ut idag och hur den har förändrats över tid.
  • Motivbilden – genomgång över sponsorernas motiv till sponsring idag. Aktuella case hämtade från sponsorer som ser använder sponsring i sin kommunikation och sina affärsskapande processer. Vi reder också ut varför sponsring både kan skapa affärsnytta och samhällsnytta.
  • Så skapar rättigheten värde – hur ska en rättighet tänka i kontakten med befintliga sponsorer? Hur får vi nya sponsorer? Vilka värdeskapande delar bör beaktas i sponsorskapet för att möta framtidens krav? Hur utvecklas en sponsorrelation över tid?
  • 8 steg i att arbeta hållbart och långsiktigt som rättighet.

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.

Kursbok

Kursen bygger på innehållet kring boken Hållbar sponsring som författarna Frans Fransson och Magnus Berglund skrivit. Vid beställning av föreläsning eller kurs kan boken köpas in till rabatterat pris.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.