juni 26, 2013 10:22 f m
Published by

Sport och marknadsföring

Ledningsgruppen för Yh Sportmarknadsförare arrangerar i samverkan med Skåneidrotten ett seminarium och erfarenhetsutbyte i Helsingborg den 23 augusti. Temat för dagen är sport och marknadsföring. Denna temadag riktar sig till näringsliv, idrottsrörelse och akademi i allmänhet, och personer med intresse för sportmarknadsföring i synnerhet. Programmet finner du i medföljande länk: 2013-08-23 Seminarium-3

Anmälan görs till tomas.nilsson@caddie.se senast 19 augusti. Varmt välkommen att delta!

Sommarhälsningar,
Caddie Sport&Business

 

Categorised in: ,