Söker du en utredare, utvärderare eller rådgivare?

Caddie är idrottens kompetenspartner med över fjorton års erfarenhet inom området. Vi har specialiserat oss på att utreda och utvärdera aktuella frågor inom föreningar, förbund, ligor och företag. Ibland handlar det också om att föreslå strategiska planer för framtiden. Nedan anges de områden som vi idag upplever allra mest efterfrågade.

Vad skulle vi kunna bistå er med för rådgivning?

  Identifiera föreningens samhällsnytta – Caddie har tagit fram egen processmodell för idrottens värdeskapande. Denna utgår vi ifrån då vi identifierar föreningens samlade samhällsnytta.

  Varumärkesanalys – Varumärkesarbetet inom idrottsföreningar får tyvärr ofta en undanskymd roll. Att arbeta långsiktigt med att skapa värde för sina intressenter är en framgångsfaktor. Vi analyserar idrottsvarumärkets nuläge och kommer med förslag till hur man ska arbeta långsiktigt.

  Varumärkesplattform – Vi arbetar fram en varumärkesplattform som blir ett viktigt strategiskt och handlingskraftigt verktyg i er kommunikation.

  Marknadsundersökning – Vi utför såväl kvantitativa som kvalitativa studier och genomför marknadsundersökningar, utifrån era önskemål och behov.

  Analys- och nyckeltalsrapport – Vi utför fördjupade analys- och nyckeltalsrapporter i syfte att skapa ett vidgat och fördjupat perspektiv på en liga- och/eller klubbperspektiv. Syftet är att vara ett stöd i utvecklingen av nyttan och det kommersiella värdet, där vi fördjupar oss i verksamhetens olika processer, för att skapa långsiktiga och hållbara värden för vår uppdragsgivare.

  Sponsoranalys för rättigheter – Vi utför en analys som grundar sig i er rättighets erbjudande och sponsringsarbete. Det kan handla om att utveckla och stärka erbjudandet ut mot marknaden, se över er säljprocess, eller att bistå med hjälp i att utvärdera en befintlig sponsorrelation.

Kunskap och fördjupning

Under åren har vi skrivit en hel del krönikor och artiklar där vi bland annat fördjupar oss inom kunskap- och kompetensfrågor, affärsutveckling, biljett- och publikfrågor, varumärkesutveckling, sponsring och samhällsnytta inom idrott och upplevelseindustrin. Vi har också genomfört studier, rapporter och analyser med uppdrag som blivit offentliggjorda. Dessutom finns en del filmer kring uppdrag som vi varit engagerade i. Detta material har vi samlat i vår kunskapsbank som du kan få ta del utav.  Klicka mig till Caddies kunskapsbank.

Vill du komma i kontakt med oss?

Är du intresserad av att veta mer om Caddies utrednings- eller utvärderingsuppdrag? Är du intresserad av att få en oberoende och extern rådgivare, utvärderare eller undersökare? Ta kontakt med vår vd Fredrik Karlsson och berätta om just era utmaningar, frågor eller funderingar, om just ert varumärke, er sponsringsstrategi eller ert arbete för att utveckla samhällsvärden inom idrott och upplevelseindustrin.