maj 24, 2018 6:31 e m
Published by

Caddies integritetspolicy

Vi på Caddie vill vara en relevant kunskapskälla för alla som vill driva verksamheter på ett långsiktigt och värdeskapande sätt. Vi vill kunna erbjuda kurser, utbildningar, seminarier, artiklar, krönikor, handböcker och forskning som är värdefulla för dig i ditt arbete. Detta innebär att vi behöver kunna kontakta dig.

 

Utgångspunkten i all behandling av personuppgifter är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Uppgifter som vi behandlar hos oss är:

 • Namn/kontaktperson
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Organisation och organisationsnummer
 • Titel/roll

 

På vår hemsida finns formulär där du kan fylla i dina kontaktuppgifter för att ta del av innehåll, för att få våra utskick eller anmäla dig till en utbildning eller kurs. Dessa uppgifter samlar vi in för att kunna nå dig med information vi tror att du kommer ha nytta av. Syftet är främst att förbättra dina förutsättningar att driva en mer värdeskapande verksamhet. Ett annat syfte är också att skapa förtroende för oss på Caddie så att det är naturligt att vända sig till oss när behovet av konsultstöd eller kompetensutveckling uppstår.

 

När du delar dina kontaktuppgifter med oss ser vi det som ett förtroende och det tar vi på största allvar. Följande principer är därför viktigt för oss att följa:

 • Vi följer de lagar och bestämmelser som gäller, till exempel GDPR.
 • Vi samlar inte in några uppgifter utan ditt samtycke.
 • Vi samlar inte mer uppgifter än vad vi behöver för de ändamål som angivits ovan.
 • Vi sparar inte uppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi lämnar inte ut eller säljer vidare dina uppgifter till tredje part, utan att i så fall få ert medgivande först.
 • Vi använder bara system som uppfyller tillämpliga krav på hantering och säkerhet.
 • Du kan alltid be att få se dina uppgifter.
 • Du kan alltid be att få dina uppgifter raderade och bli bortglömd.

 

För önskemål, frågor eller synpunkter, kontakta oss på info@caddie.se.

 

Categorised in: