februari 23, 2016 3:18 e m
Published by

Varumärke och samhällsnytta i fokus i ny rapport

För att konkurrera på sponsormarknaden krävs idag alltmer även av en breddidrottsförening. Det handlar om att presentera sin förening på ett professionellt sätt. Och då gäller det att analysera och förstå vilka man är och vad man erbjuder.

 

WT5fhdMD

Hur ska en idrottsförening arbeta internt för att lyfta fram vilka man är utåt? Hur ska man berätta för sin omgivning om alla de positiva värden som man medverkar till att skapa? Och hur uppfattar sponsorerna föreningens verksamhet? Detta var några av de frågor som Tingsryd United FC presenterade då de kom till Caddie med sin problembeskrivning. Under vintern har Caddie genomfört ett analysarbete som landat i två rapporter som föreningen nu kommer att kunna använda som utgångspunkt i sitt fortsatta arbete.

 

Tingsryd United är en småländsk fotbollsförening som uppstod genom en sammanslagning mellan två föreningar 2010; Tingsryds FF och Väckelsångs IK. Sammanslagningen var en nödvändighet att få till, då framförallt Väckelsång inte hade tillräckligt med barn på sin ort att få ihop ungdomslag. Idag har Tingsryd United en mycket väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet med över 1300 aktiviteter per år, 60-talet ideella ledare och med 240 aktiva barn och ungdomar i de elva seriespelande lagen. Sammanslagningen har fungerat mer eller mindre friktionsfritt. Och sedan några år tillbaka har föreningen en ny mötesplats att samlas kring inomhus; nämligen Bollhallen i Tingsryd som erbjuder en konstgräsplan, cafeteria och klubbrum. Genom Bollhallen möjliggörs träning året om, och dessutom blir det en naturlig mötesplats att samlas i, framförallt under vinterhalvåret.

 
Varumärkesplattform finns nu framtagen

Caddie har inledningsvis arbetat fram en varumärkesplattform som ska tydliggöra det interna arbetet med föreningens kommunikation. För att ta fram denna varumärkesplattform finns en varumärkesanalys som grund. Analysen bygger på en kvalitativ intervjustudie där 18 personer intervjuats under vintern. Det är anställda i föreningen, ledare och styrelseledamöter som valts ut och deltagit. Därtill har en kvantitativ enkätundersökning genomförts med föreningens sponsorer. På detta sätt har en bild ”utifrån” fått medverka till föreningens fortsatta varumärkesarbete.

 

Frans Fransson som varit ansvarig kompetenspartner för arbetet från Caddie ger följande bild av Tingsryd United som idrottsvarumärke: ”Det som är signifikativt med Tingsryd United idag är dess starka och breda barn- och ungdomsverksamhet. Det är kittet i verksamheten som binder samman föreningen. Därtill har föreningen en mycket tydlig jämställdhetsprofil som implementerats i verksamheten. Det är en förening som har ett stort engagemang, hög delaktighet och välutbildade ledare. Och här finns ett innovativt och modernt tänk. Bollhallen är kanske det allra mest konkreta beviset för föreningens innovationskraft och hur idéer blir till verklighet i Tingsryd United.”

 

Ulf Petersson som är beställare av rapporten och sitter med i Tingsryd Uniteds styrelse, ger följande bild om hur varumärkesplattformen ska användas konkret i verksamheten: “Genom denna varumärkesplattform har vi nu fått en samlad bild om vår identitet och sponsorernas bild av varumärket. Det ger oss ett utmärkt underlag för att kunna ta nästa steg i att tydliggöra vårt erbjudande. Vi har nu kärnvärden att utgå ifrån. Vi har också fått konkreta tips om hur vi ska förstärka föreningskulturen och hur vi internt ska hantera viktiga kommunikativa utmaningar i dagens digitala värld.

 

United i samhället

Parallellt med varumärkesplattformen har Caddie också tagit fram en rapport kring föreningens samlade arbete kring att tillföra samhällsnytta. Detta arbete har fått namnet United i samhället. Frans Fransson har utgått från nio olika processer i sin analys, som alla medverkar till att skapa värde till samhället. Utifrån dessa nio processer har föreningens samlade arbete landat i en modell (Caddie development model for public welfare in sports) och en rapport med namnet United i samhället. Genom modellen har föreningen fått en genomlysning kring vad man är starka på idag och vad föreningen behöver utveckla framöver. Modellen bygger på en objektiv analys av Caddies samlade kompetens och erfarenhet inom området och ska ses som en vägledning och guide inför föreningens fortsatta arbete.

 

“Den viktigaste utmaningen framöver blir hur väl föreningen fortsättningsvis arbetar med att implementera, följa upp och utvärdera sina policydokument med värdegrundsfrågor”, menar Frans Fransson på Caddie.

2016-01-18 17.00.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsfrågan prioriterad

Tingsryd United har sedan maj 2015 ett samverkansprojekt med Tingsryd Kommun. I detta arbete finns en samordnare som arbetar med viktiga sociala frågor i föreningens regi och med Tingsryd Uniteds kansli som bas. Jens Magnusson med tidigare erfarenhet i Östers IF och LdB FC (numera FC Rosengård) är ansvarig för detta uppdrag. Projektet syftar till att få in fler nyanlända och funktionsnedsatta i föreningens fotbollsverksamhet. Projektet har precis startats upp och kan därför ännu inte utvärderas. Men kopplat till intentionen som finns är föreningen idag ett föredöme i regionen. Träffar arrangeras nu tillsammans med kommunen och Smålandsidrotten i syfte att få igång diskussionen om hur föreningslivet ska agera som en länk till en bättre integration för nyanlända.

 

Ulf Petersson har bilden klar för sig hur viktiga dessa samhällsfrågor är för att föreningen ska kunna attrahera sponsorer och kommun framöver: “Caddie har samlat alla Tingsryd Uniteds engagemang under ett och samma paraply; United i samhället. Allt med ett syfte att synliggöra den nytta som föreningen bidrar med till samhället i stort. Detta kommer vara mycket värdefullt för oss att visa upp då vi diskutera föreningens samlade nytta för såväl sponsorer som politiker och tjänstemän i kommunen, menar Ulf.

 

För mer information:

Frans Fransson, Caddie Sport&Business AB
0709-144187, frans.fransson@caddie.se

 

Ulf Petersson, Tingsryd United FC
076-632 05 00

Categorised in: