oktober 5, 2016 10:19 f m
Published by

Ny studie om sportbranschens rekryterings- och kompetensbehov presenterad

Nu presenteras en helt unik studie som har fördjupat sig i det framtida rekryterings- och kompetensbehovet som finns hos de aktörer som verkar inom sport och affärer. Studiens syfte var att kartlägga de behov och den efterfrågan som sportbranschen idag upplever på nationell nivå. Vi ville också ta reda på vilket rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov som kommer att finnas i framtiden.

 

Bred kartläggning av idrottens arbetsgivare

Studien är genomförd av Caddie Sport & Business i samverkan med Sport & Affärer. Undersökningen skickades ut i enkätform till 420 respondenter, via e-postutskick, under augusti månad. Sammanlagt deltog 107 beslutsfattare, ansvariga chefer och kommersiellt ansvariga personer inom sportbranschen. De kategorier av aktörer som deltog var fördelade på:

  • idrottsföreningar
  • idrottsförbund, ligor och branschorgan
  • aktörer inom evenemang, destination och arena
  • sponsorföretag
  • kommersiella företag som erbjuder sportprodukter och tjänster inom/till sportbranschen.

 

I rapporten kommer du få ta del av studiens resultat i sin helhet. Vi analyserar och diskuterar bland annat kring hur branschen ser på kompetensutveckling och hur man går tillväga vid en rekrytering. Vi fångar upp vilka faktorer som driver på utvecklingen och förändringarna som nu äger rum. Och så fördjupar vi diskussionen kring vilka som är de mest efterfrågade kompetenserna i framtiden. Trevlig läsning!

 

Länk till studien:
studie-rekryterings-och-kompetensbehov-org

 

Frans Fransson,

Caddie Sport&Business
Ansvarig för studiens genomförande och analys
Stockholm, augusti 2016

 

 

Categorised in: ,