Strategisk marknadsföring

Kursintroduktion

Strategisk marknadsföring är en central del i föreningen eller företagets verksamhet inom upplevelseindustrin. Kursen ger dig teoretiska perspektiv och praktiska färdigheter att kunna arbeta med marknadsföring utifrån dina förutsättningar och behov. Vi utgår från klassiska 4 P (pris, plats, påverkan och produkt) men med ett modernt synsätt. Det traditionella synsättet möter en digital era och det ställs höga krav idag för att tränga igenom bruset.

Syfte och målgrupp

Kursen ska ge deltagaren kunskap och färdigheter i marknadsföringsprocessen på ett strategiskt plan. Vi presenterar verktyg och metoder för att genomföra en marknadsplan, förståelse för god marknadsföringsetik, samt att skapa en varumärkesplattform. Vem kommunicerar du med, vad ska du kommunicera ut och hur ska du kommunicera det? Kursen vänder sig till dig som vill skapa en förståelse för den marknadsföringens upplägg och innehåll och utveckla din förmåga till ett strategiskt perspektiv.

Innehåll

  • Identifiera din marknad och din målgrupp
  • Marknadsföring med fokus på traditionell produktmarknadsföring (produkt, pris, påverkan och plats)
  • Marknadsföringens grundläggande verktyg och processer
  • Externa och interna faktorers påverkan på val av och utformning av marknadsföringens verktyg
  • Marknadsföringsstrategier
  • Varumärkets betydelse och olika strategiska verktyg som skapar varumärkesplattformen
  • Case och analyser

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.