Sports Marketing

Kursintroduktion

Sports Marketing är benämningen på marknadsföring inom idrottens värld och på dess villkor. Här får du som deltagare en bred kunskap inom marknadsföringsområdet i allmänhet, och med tillämpning inom idrotten i synnerhet. Kursen vänder sig till organisationer, föreningar, förbund och enskilda personer som arbetar med idrott och vill uppdatera och utveckla sig själv och/eller den organisation man arbetar i. Det är en fördel om du redan nu har något års erfarenhet inom marknadsföring, men inget krav.

Syfte och målgrupp

Syftet är att ge dig kunskaper och praktiskt användbara metoder för att bygga upp sitt personliga varumärke. I förlängningen ska medvetenheten om hur man kan jobba med sig själv som varumärke medverka till att stärka din konkurrensförmåga på den marknad där du agerar. Kursen vänder sig till dig som vill jobba med att förverkliga mål med karriären som du så länge drömt om. En stor fördel är förstås om du är prestigelös och se utveckling som en möjlighet och inte ett hot. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en bred förståelse och grundläggande kunskaper inom Sports Marketing. Detta för att de ska vara väl förberedda i mötet – idrott och näringsliv.

Innehåll

  • Kartläggning och förståelse av deltagare och åskådares behov/krav
  • Identifiering av segment, målmarknader och varumärkesposition
  • Marknadsmixen och dess strategiska verktyg (pris, produkt, påverkan och plats)
  • Implementering, kontroll och utvärdering av ”The Sports Marketing Process”
  • Kunskap om de interna och externa faktorer som påverkar processen

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.