november 20, 2012 12:12 e m
Published by

Utbildning för Svensk Tennis Syd

Under hösten har Caddie genomfört utbildningsdagar i ämnet sponsring på uppdrag av Svensk Tennis Syd. Syftet med dagarna var att öka kompetensen avseende, i första hand sponsring, event och kommunikation.

Svensk Tennis Syd är en av sju regioner som tillsammans med Svenska Tennisförbundet är stödorgan till klubbarna. Gemensamt arbetar man för att få tennisen att växa och utvecklas. I Svensk Tennis Syd ingår de tidigare distrikten Blekinge, Halland, Småland, Skåne vilket sammantaget är ca 30 000 medlemmar och ca 150 klubbar.

Upplägget på utbildningsdagarna har varierat mellan föreläsningar, workshops, erfarenhetsutbyten och praktiska övningar. Därutöver har deltagarna fått uppgifter mellan utbildningsdagarna som varit praktiskt kopplade till den egna verksamheten, i syfte att utveckla sponsringsarbetet. Dagarna gav deltagarna praktiska verktyg att ta med sig in i sin respektive organisation för att kunna utveckla sitt erbjudande, vilket också uppskattades av deltagarna.

”Att det blir högsta betyg beror framförallt på att den innehöll väldigt mycket praktiska exempel, så att det var lätt att göra kopplingar till den egna verksamheten”, säger Mats Carlsson, ordförande Helsingborgs Tennisklubb.

Nya insikter om sponsringens potential har under utbildningens gång också utvecklats. En annan deltagare, tillika sponsringsansvarig, uttryckte det så här:

”Det som vi förmodligen kommer att dra allra mest nytta av är att vi kom till insikt om vikten av att börja med att lägga grunden till sponsringsarbetet, d v s bestämma oss för vad vi är och vill bli betraktade som och hur vi kan föra fram detta i hur vi presenterar oss”.

Vi ser nu fram emot att följa upp hur kunskapslyftet inom sponsring implementeras ute i de deltagande klubbarna. Vi på Caddie vill passa på att tacka alla deltagare för inspirerande utbildningsdagar och önskar lycka till på den fortsatta resan!

Frans Fransson och Martin Andersson, föreläsare vid Caddie Sport&Business

Categorised in: