augusti 24, 2013 10:43 f m
Published by

“Sport och marknadsföring” blev välbesökt

Caddie Sport&Business arrangerade tillsammans med Skåneidrotten seminariet “sport och marknadsföring”. Det var riktigt god uppslutning från föreningslivet. Ett femtiotal besökare hade sökt sig till arrangemanget. Och det framgick tydligt att frågorna kring marknadsföring engagerar och intresserar.

Inledningsvis välkomnades deltagarna av Skåneidrottens nytillträdde distriktschef Patrik Karlsson, och Caddies vd Tomas Nilsson. Därefter presenterades eftermiddagens allra första tema som handlade om sportkonsumenten. Doktoranden Emma Samsioe från Lunds Universitet, som forskar kring mode och konsumtion, resonerade tillsammans med Tomas Nilsson om konsumtion av sport i nya perspektiv. Det var en mix av djupa teoretiska resonemang som följdes upp av praktiska exempel. En fråga som togs upp gällde kring när, hur och varför engagemang egentligen skapas. Likaså hur vi kan förstå sportkonsumenten bättre. Något som föreningen bör ha koll på oavsett om det handlar om att nå medlemmar, aktiva eller andra kundgrupper.

2013-08-23 20.05.28

 

 

 

 

 

 

 

Under andra passet gästades seminariet av Helsingborgs IF:s klubbdirektör Paul Myllenberg. Paul berättade om planerna och processen kring att skapa en ny arena, nämligen Nya Olympia som är på gång. Det framgick av samtalet att det inom klubben finns god kunskap kring framtidens arenabehov. Paul lyfte fram Malmö Arena som ett tydligt exempel på en arena som faktiskt lyckats skapa en upplevelse för besökaren. Upplevelsefaktorn är viktig att skapa då den nya arenan ska stå klar. En fråga som har direkt koppling till upplevelsefaktorn var hur upplevelserummet ska utformas. Här förklarade Paul att det handlar om att möta de olika målgruppernas krav och önskemål. Ett exempel på det är att hellre satsa på lounge-utrymmen än loger vid VIP-avdelningen.

IMG_4228

 

 

 

 

 

 

Det tredje och sista passet handlade om vilka erfarenheter och lärdomar som Caddie som utbildningsanordnare kunnat dra efter att bedrivit Yh Sportmarknadsförare (tidigare KY Sports Marketing) sedan 2006. LIA-coach Frans Fransson på Caddie förklarade att en fråga som “samarbete över gränserna” har blivit allt viktigare. Idag gäller det att föreningsliv, förbundsrörelsen, kommun, näringsliv och turism att samarbeta för att nå framgång i en stad eller region. Likaså lyfte Frans upp de viktiga sociala värdena av idrotten. Att föreningar generellt måste bli bättre på att paketera och kommunicera sitt samhällsengagemang som man arbetar med.

Dagen avslutades med att Tomas Nilsson uppmanade deltagarna till att fortsätta ha en dialog kring dessa frågor framöver. Nya träffar inom ramen för detta nätverk kommer att planeras. Avslutningsvis vill vi på Caddie tacka deltagare, föreläsare och Skåneidrotten för gott samspel.

IMG_4216

Categorised in: , ,