Relationsmarknadsföring – så bygger du långsiktig kund- och medlemsnytta

Kursintroduktion

Med praktiken som utgångspunkt introducerar vi enkla begrepp inom relationsmarknadsföring och service management. Vi sätter fokus på hur relationer och nätverksskapande som används i praktiken bygger värde för en långsiktig kund- och medlemsnytta i en föreningsverksamhet. Efter kursen ska deltagaren; ha utvecklad förståelse för processen med att sälja in föreningen ut mot medlem och kund; fått praktiska verktyg i relationsmarknadsföring som kan användas direkt i vardagen och i ”servicemötet” med medlemmar; samt fått inspiration från case hämtade från olika sporter, och föreningar, samt exempel på hur man arbetat med service, bemötande och kundnytta.

Syfte och målgrupp

Det övergripande syftet med kursen är ge deltagarna kunskaper och praktiskt använd­bara verktyg för att arbeta med relationsmarknadsföring i sin vardag, direkt ut mot medlemmar och kunder. Kursen vänder sig primärt till medarbetare och ledare inom föreningslivet i syfte att utveckla relationsskapande åtgärder samt stärka kund- och medlemsnytta i sin verksamhet.

Innehåll

  • Synen på bemötande, kundrelationer och värdeskapande i en förening idag
  • Nätverk och nätverksbyggande
  • Grundläggande förståelse för relationsmarknadsföring och dess påverkan på medlemmar i en idrottsförening
  • Så skapar vi en ökad kund- och medlemsnytta i vår förening

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.