Projektledning

Kursintroduktion

Projekt är idag en vanligt förekommande arbetsform. Inom givna ramar så har ett projekt sin utgångspunkt i tid, resurser och målsättning. Dessa tre faktorer ska således leda till effektivitet och kontroll under den tid projektet pågår. Kursen ger dig ett brett perspektiv över projektmodellen och projektmetodiken samt hur du kan tillämpa dem i praktiken. Du får alla verktyg som en projektledare behöver för att planera, styra och kontrollera ett projekt och dess resurser. Du utvecklas i din ledarroll och får perspektiv över olika ledartyper och situationer.

Syfte och målgrupp

Syftet med kursen är att utveckla kursdeltagarnas grundläggande förståelse för ”projekt” som företeelser samt hur projekt avgränsas och styrs för att kursdeltagarna ska öka sin förmåga att genomföra komplexa marknadsföringsprojekt. Givetvis med särskilt fokus på sports marketing-projekt.

Innehåll

Kursen behandlar projekt- och processbegreppet, ledarskap över sig själv och andra, samt planering, dokumentation och uppföljning.

 • Projekt – Ett sätt att arbeta
 • Projektformer
 • Projektorganisationen och roller
 • Projektledarens funktion
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Sammanställning av projektgruppen
 • Planeringsfasen/projektrapport
 • Projektstyrning och projektprocess
 • Kvalitets, tids, resurs och kostnadsstyrning
 • Dokumentation och utvärdering
 • Gruppdynamik och VI-anda
 • Roller och personligheter
 • Effektivitet

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.