juli 1, 2019 11:39 f m
Published by

Under ett års tid har Martin Andersson från Halmstad studerat distansutbildningen Sports Marketing på Caddie Sport&Business. Efter att nu ha blivit examinerad och godkänd i samtliga de sju kurser utbildningen innehållit, kan han titulera sig som diplomerad Sports Marketing Manager. Så här säger Martin själv kring att utbildningen nu är klar:

 

“Jag har genom Sports Marketing Diploma fått en bra och lärorik utbildning med mycket praktiska moment som jag kommer att ha stor nytta av i mitt framtida yrke inom idrottsbranschen. Tack vare Caddie har jag nu fått de verktyg jag behöver för att kunna jobba professionellt i idrottsbranschen.”

 

Frans Fransson som är utbildningsledare på Caddie och som följt med på Martins resa från start till mål upplever att det under hela utbildningens gång funnits ett starkt driv, en stor portion nyfikenhet och vilja att upptäcka vad branschen, kurserna och yrkesområdet har att ge från Martins sida. Då utbildningen till stora delar är distansbaserad krävs ett stort mått av självständighet, disciplin och målinriktat arbete som utförs på egen hand, vilket han har bevisat sig kunna hantera till fullo. Därtill bör man addera Martins professionalism och ödmjuka sida som individ. Alla delar är viktiga ingredienser för att kunna ta sig an den framtida yrkeskarriären.

 

När det gäller vilka kurser som varit allra mest givande väljer han att lyfta fram kurserna i Sponsring och Försäljning.

 

“I sponsringskursen har jag lärt mig oerhört mycket kring hållbar sponsring och vad sponsring verkligen handlar om och vilka motiv som ligger bakom sponsring. Försäljningskursen erbjöd praktisk övning genom ett förhandlingsspel och en försäljningsdel som gav mig mycket. Konsten att kunna ställa de rätta frågorna som ger en värdefull information om motparten är bara en av många lärdomar jag tar med mig från försäljningskursen som jag kommer ha stor nytta av i framtiden.”

 

Nu återstår en spännande framtid och ett nästa steg i karriären. Exakt hur och var den kommer att ta sin start får vi återkomma kring. Vi på Caddie önskar Martin varmt lycka till i sin framtida karriär och så tackar vi för den roliga utbildningstiden tillsammans. Sist men inte minst vill vi passa på att gratulera till diplomeringen som Sports Marketing Manager.

 

——————————————————————————————————————–

FAKTARUTA

 

Följande kurser ingår på Sports Marketing Diploma:
– Sports Marketing
– Varumärke och marknadskommunikation
– Sponsring
– Ekonomi och juridik
– Försäljning
– Sport Management
– Examensarbetet

 

En ny start planeras till oktober 2019. Läs mer om Sports Marketing Diploma här.

 

 

Categorised in: ,