Marknadskommunikation

Kursintroduktion

Kursen ger dig en helhetsbild kring hur du går tillväga för att kommunicera mot just din marknad. Du får fördjupad kunskap inom marknadskommunikationens tre huvudblock; målgrupp, budskap och medieval. Teoretiska och praktiska perspektiv varvas för att du ska få med dig konkreta färdigheter och verktyg efter avslutad kurs.

Syfte och målgrupp

Det övergripande syftet med kursen är att du ska utveckla kunskaper och praktiska färdigheter inom marknadskommunikation i allmänhet och inom varumärkesanalys, reklamutformning, kanalval och sociala medier i synnerhet. Givetvis med fokus på upplevelseindustrin och dess särskilda kommunikativa utmaningar. Målet är att utveckla den din förståelse för marknads­kommunikationens effekter, och hur dessa effekter uppnås med systematisk kampanjplanering. Därutöver ska du ha förmågan att självständigt producera enklare trycksaker och andra alster som kan användas i marknadskommunikationen.

Innehåll

 • Varför behövs marknadskommunikation?
 • Konsumenters köpprocess
 • Målkedjor
 • Strategisk och taktisk positionering
 • Målgruppsrespons och målgruppsanalys
 • Varumärkens styrka, funktion och värde
 • Taktisk och kreativ reklamutformning
 • Opinionsbildning, PR och sponsring
 • Medieval och matchning
 • Digitala medier och verktyg
 • Promotion

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.