november 26, 2014 9:22 f m
Published by

 

När samhället blir alltmer polariserat och segregerat krävs något som förenar oss människor. I Sverige har idrottsrörelsen alltid varit en kraft att räkna med. Nu mer än någonsin har föreningslivet chansen att ta på sig ledartröjan i samhällsdebatten. Dessutom kan samhällsengagemanget medverka till att siffrorna på nedersta raden blir en trevligare läsning.

 

Ingen företeelse i vårt samhälle har en sådan förmåga som idrotten att förena människor. Idrotten överbryggar socioekonomisk status och etnisk bakgrund. Statsvetare och nationalekonomer hävdar att idrottsföreningen har mycket att tjäna på att ta initiativet i samhällsfrågor. Föreningar som förstår betydelsen av att lyfta samhällsfrågor kommer även bli framtidens vinnare inom sponsring. Låt mig förklara.

 

Mitt första exempel är hockeyklubben Kiruna IF. Som första svenska idrottsförening är Kiruna IF nu HBTQ-certifierad av RFSU. Under parollen ”we are one” arbetar klubben med en rad olika aktiviteter som ska föra upp HBTQ-frågorna på agendan. Matchtröjan går i regnbågens färger, musikvideo har tagits fram och PR-effekten är redan ett faktum. Kritiker ser faran i att det blir ett luftslott som faller och att sponsorintäkter uteblir. Och hot finns i horisonten. Det vore naivt att tro någonting annat. Men har klubben en tydlig strategi, långsiktighet och kompetens att hantera sin nya roll, finns alla möjligheter att det istället blir succé. Jag utgår ifrån att satsningen är genuin och ”på riktigt”. Klubbens varumärke kan då medverka till att Kiruna blir regnbågens stad. Då borde lokalpolitikerna jubla och göra vågen samtidigt.

 

I en något mer undanskymd tillvaro har Katrineholm Bandy verkat för samhällsengagemang. Klubben skapade säsongen 2012/2013 det som blev samhällsprojektet ”Katrineholmsandan”. Projektet riktade sig till elever på nio skolor runt om i kommunen. Förra säsongen genomfördes 120 aktiviteter där barn fick testa på bandyverksamhet under skoltid. Under årets säsong planeras det dubbla antalet aktiviteter. Klubben står för transport, utrustning och ser framförallt till att barnen får fysisk aktivitet. Dessutom får man testa på en ny sport. Effekterna har inte låtit vänta på sig. Intresset för bandyn har spridits till en ny målgrupp och inlärningen i skolan har genom idrotten stimulerats för eleverna. De lokala företagen på orten har fått upp ögonen för det Katrineholm Bandy startat. Satsningen är något som ger mervärden som företag vill associeras med.

 

Mitt tredje och sista exempel är Djurgården Fotboll. 2010 insåg klubben betydelsen av att se sig själv som en god kraft i samhället. Supporterproblematiken medverkade till att något var tvunget att göras. Då tog man initiativ till att implementera en CSR-strategi och ”bli en aktiv samhällsbyggare”. Det handlar i grund och botten att säkra klubbens finansiella ställning och bygga ett attraktivt varumärke som sponsorer och samhället är intresserat utav. Under ”Djurgårdsandan” arbetar man med integrationsprojekt i utanförskapsområden. Klubben arbetar med att skapa en positiv supporterkultur där dialogen är i fokus. Genom DNA (Djurgårdssupportrarnas Nya Affärsnätverk) stimuleras det sociala ansvarstagandet med ekonomiska medel. Sist men inte minst finns ett ständigt pågående värdegrundsarbete med barn och ungdomar i klubbens regi. Allt är professionellt förpackat och väl kommunicerat ut mot sponsorer och beslutsfattare i samhället.

 

Sammanfattningsvis pekar mycket mot att samhällsengagemang och CSR-strategier kommer bli en hygienfaktor för elitföreningen inom en absolut snar framtid. Nu väljer också elitföreningar att anställa personer med ansvar för samhällsfrågor och CSR. Det ger signalen att frågan är på en strategisk nivå och att kompetensen prioriteras. Sköts det rätt kommer såväl idrottsföreningarna som sponsorerna och hela vårt samhälle vara vinnare. Konsten att kombinera det ideella med det kommersiella går genom det sociala.

 

Frans Fransson, kompetenspartner vid Caddie Sport&Business AB

 

Sex steg till en långsiktig satsning för samhällsengagemang i din idrottsförening.

  1. Analysera vad ni redan idag gör inom det som går att benämna för samhällsengagemang. Räkna på den samhällsnytta föreningens kärnverksamhet idag bidrar med. Lista alla samhällsstödjande projekt som redan är igång.
  1. Bestäm en tydlig inriktning och plan och avgränsa er. Det går inte att göra allting samtidigt. Har ni bestämt er för att lyfta anti-mobbningsfrågan bör ni ägna all tid och energi just åt detta engagemang. Välj ett område och bli bäst på denna fråga!
  1. Förankra samhällsengagemanget internt innan ni kommunicerar ut det. Det handlar om att skapa delaktighet och acceptans. Se till att medlemmarna engageras och hjälper föreningen i arbetet. Den kraft som kan skapas internt är viktig – och ofta helt avgörande – för om ni kommer att lyckas. Det måste vara ett genuint engagemang från grunden.
  1. Tänk på att ta hjälp och samarbeta med aktörer som är experter inom sina respektive områden. Se också till att engagera företagen på orten. Skapa en plattform för affärsskapande genom ert sociala engagemang, samtidigt som ni bidrar med samhällsnytta.
  1. Våga kommunicera och berätta det ni gör. Det många glömmer är att kommunicera resultatet mot politiker och beslutsfattare i kommunen. Visa på den konkreta nyttan som ni bidrar med till samhället.
  1. Se till att mäta alla insatser. Utvärdera vilka värden projektet medverkar till att skapa. Djurgården Fotboll har exempelvis skapat en ansvarsredovisning där föreningens hela CSR-arbete redovisas likt en årsredovisning gör.

Categorised in: