mars 31, 2014 9:47 f m
Published by

Utvärderingsuppdrag genomfört av Caddie

Klara Färdiga Gå (KFG) är ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt för idrottens anställda som pågått i närmare 1,5 år. Det är SISU Idrottsutbildarna Blekinge som tillsammans med Skåneidrotten och Smålandsidrotten varit projektägare. Målgruppen för insatserna har varit anställda i idrottsföreningar i Blekinge, sydöstra Småland och östra Skåne. Det har bestått i alltifrån traditionella föreläsningar till nätverksträffar med erfarenhetsutbyten, studiebesök och internutbildningar. Aktiviteterna har engagerat 376 deltagare från 102 föreningar.  

 

Extern utvärderare

Som extern utvärderare för projektet anlitades Caddie Sport&Business. Löpande under projektperioden har enkäter och intervjuer genomförts. Det är denna datainsamling som ligger till grund för den slutrapport som nu delgivits projektägaren. Frans Fransson som varit projektledare från Caddies sida. Han förklarar att Klara Färdiga Gå varit framgångsrikt på flera sätt.

 

– Vi kan tydligt se att den idrottsanställdes motivation och engagemang efter dessa aktiviteter har stärkts. Vi kan i vår studie peka på flera positiva resultat såsom: större möjlighet att påverka sin yrkesroll, fördjupad insikt om verksamheten och mer tillförd energi och glädje att utföra sina arbetsuppgifter. I vissa fall har det också bidragit till att skapa en ökad trygghet i vardagen för den idrottsanställde.

 

De målgrupper som KFG riktat sig mot är klubb-, sport-, och marknadschefer, tränare och instruktörer, anläggningsansvariga och vaktmästare, samt kanslister och administratörer. Dessutom har ridklubbarna haft ett eget skräddarsytt program för sina aktiviteter. De kunskapsområden som har varit i särskilt fokus i detta projekt har varit; digital kompetens, arbetsledning och arbetsmiljö, organisationsutveckling, samt erfarenhetsutbyten och skapande av nätverk mellan idrottsanställda. Frans Fransson betonar att erfarenhetsutbytet mellan deltagare är viktigt resultat i projekt.

 

– Det utvidgade nätverket är särskilt viktigt i gruppen ensamarbetande individer som finns i stor utsträckning inom idrotten. Det personliga nätverket som utvecklats under projektets gång ska inte underskattas. När projektet nu är slut kan idrottens anställda finna nya sätt arbetssätt i sin vardag, genom sitt utvecklade nätverk.

 

För mer information

SISU Idrottsutbildarna Blekinge har tagit fram en film där man berättar mer om resultatet av projektet. Denna går att se här:
http://www.karlskronakanalen.se/sverigesporten/sisu-idrottsutbildarna-klara-f%C3%A4rdiga-g%C3%A5/klara-f%C3%A4rdiga-g%C3%A5

 

Caddies sammanfattning av slutrapporten går att finna här:
2014-03-26 Short-Cut-Version ORG

 

Kontaktpersoner:
Frans Fransson, extern utvärderare Caddie Sport&Business:
070-914 41 87 eller frans.fransson@caddie.se

 

Ulf Petersson, projektansvarig SISU Idrottsutbildarna Blekinge:
076-632 05 00 eller ulf.petersson@sisuidrottsutbildarna.se

 

 

 

Categorised in: ,