maj 18, 2018 1:43 e m
Published by

 

Att skapa hållbara och lönsamma event

Hur skapas hållbara och lönsamma event? Det var huvudrubriken på föreläsningen som genomfördes i Falkenberg under torsdagskvällen. Då träffades evenemangsaktörer från Falkenbergs kommun för att inspireras och utvecklas i ämnet. Arrangörer var SISU Idrottsutbildarna Halland, Destination Falkenberg och Falkenbergs Näringsliv AB och genomförare var Caddie Sport&Business.

 

Kvällens ämne väckte mycket diskussioner, nyfikenhet och engagemang hos deltagarna och flera nya idéer sattes igång. Ett viktigt mål med denna typ av träffar är att deltagarna ska få inspiration att vilja ta nästa steg i sin utveckling som eventaktör, kunna utveckla sitt erbjudande och bli effektivare i sin marknadsföring och kommunikation.

 

Martin Andersson och Frans Fransson från Caddie gav sin syn och sina perspektiv på framgångsfaktorer för att bli en hållbar och lönsam eventaktör i framtiden. De delade också med sig av exempel på evenemangsaktörer som idag är framgångsrika i sitt arbete och vad de har gjort för att nå denna position. Deltagarna hade själva också många erfarenheter och exempel som de delade med sig från sin vardag.

 

Kvällens föreläsningspass hade tre rubriker:

1. Omvärldens och intressenternas påverkan samt trender av idag

2. Intäktskällor att utveckla

3. Att skapa långsiktig affärsnytta

 

Affärsutveckling Event planeras i höst

I höst planerar arrangörerna att tillsammans med Caddie starta upp Affärsutveckling Event. Detta utbildningsprogram har genomförts på andra orter och planeras nu till Falkenberg där tio organisationer kan ansöka om att få delta. Programmet har sex träffar och genomförs under en period av sex månader och är öppet för såväl idrottens som kulturens och nöjesindustrins aktörer. Målet är att få evenemangsaktören att stärka sin produkt, bli effektivare och mer systematisk i sitt arbete. Och kanske det allra viktigaste värdet; att få träffa andra evenemangsaktörer med liknande utmaningar och kunna ges inspiration i sin vardag.  

 

Johan Bengtsson är Evenemangslots på Destination Falkenberg och var en av kvällens arrangörer.

 

 

Categorised in: