Idé, innovation och kreativitet

Kursintroduktion

Kursen ska hjälpa dig som deltagare att öppna upp ditt kreativa sinne. Med stöd av såväl teoretiska perspektiv som praktiska övningar så kan vi träna upp vår kreativa förmåga. Kreativitet är ett arbetssätt och inte en talang, och då något som talar för att just du kan bli mer kreativ när du väl förstår vilka verktyg du har att utgå ifrån.

Syfte och målgrupp

Det övergripande syftet med föreläsningen är att deltagarna ska vidga sin förmåga att tillåta sig att vara kreativ och skapa något utifrån en idé. Deltagaren ska också förstå processens olika steg för att framgångsrikt kunna arbeta med detta område.

Innehåll

  • Vad är en idé?
  • Idé-generering och urval
  • Vad är kreativitet och varför kreativitet?
  • Vad hämmar vår kreativa förmåga?
  • Vad är innovation?
  • Den kreativa processen
  • Boxen, kreativ eller hämmande?
  • Metoder och verktyg
  • Övningar för att skapa och utöka kreativitet
  • Kreativt Case

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.