juni 30, 2020 7:00 f m
Published by

Organisationsförändring på Caddie

Efter 16 år som partner på Caddie Sport&Business kommer Frans Fransson nu gå vidare mot nya utmaningar. Frans grundade tillsammans med Tomas Nilsson och Viktor Magnusson Caddie i Växjö 2005 och har sedan dess varit företaget troget. Sedan 2014 har han och Fredrik Karlsson varit delägare och partners.

 

– Beslutet att gå vidare mot nya mål är något som vuxit fram senaste tiden då en ny spännande utmaning väntar, samtidigt som ett sådant beslut naturligtvis har ett visst inslag av vemod, förklarar Frans. Det har varit enormt roliga, utvecklande och lärorika år att vara med och driva och utveckla Caddie tillsammans med fantastiska kollegor och medarbetare. När vi startade resan i Växjö som ett så kallat inkubatorföretag på Videum Science Park hade vi stora visioner och mål. Det jag är allra mest stolt över under mina år är vårt fokus och arbete med att driva utbildnings- och kompetensfrågor i och för branschen.

 

Frans blev utbildningskoordinator, handledare och föreläsare för KY-utbildningen Sports Marketing när den startades upp av Caddie i Båstad 2006. Den var då Sveriges första och enda yrkesutbildning inom idrott och marknadsföring. 2012 gick resan vidare till Helsingborg där utbildningen blev en del av yrkeshögskolan och samtidigt bytte den då namn till YH Sportmarknadsförare. Under utbildningens 12 år har Frans i olika roller varit med och utbildat drygt 300 studenter i ämnesområdet sports marketing.

 

– Vårt mål med utbildningen var att tillgodose det stora behovet av professionella yrkesindivider som skulle bli experter på marknadsföring av sport. Om vi har lyckats med vårt uppdrag får andra bedöma. Men den personliga glädjen och tillfredsställelsen av att se individer som gått utbildningen har utvecklats såväl personligt som yrkesmässigt har varit fantastisk. Det hade inte kunnat gå utan en stark intern utbildningsorganisation och ett lika starkt nätverk av resurser som föreläsare, handledare, ledningsgrupp och arbetsgivare som vågat anställa våra studerande. Därtill har några tagit steget ut att bli företagare och entreprenörer.

 

Som konsult har Frans varit verksam som utbildare, kompetensrådgivare och utredare gentemot idrottsföreningar, idrottsförbund och ligor för Caddies räkning. Konsultuppdragen tog fart 2010 då Frans flyttade till Stockholm. Fokus har primärt varit på sponsring och varumärken inom idrott. På senare tid har utbildningarna gentemot olika SISU-distrikt i landet utvecklats till såväl antal som omfång. Likaså har nya utbildningskoncept som Affärsutveckling Event och den skräddarsydda distansutbildningen Sports Marketing Diploma startats upp. Den sistnämnda har haft flertalet studenter som fått sina yrkesdiplom efter att ha genomgått utbildningen.

  

– Jag vill passa på att tacka alla fantastiska kollegor och medarbetare, studenter och kunder som jag haft förmånen och glädjen att arbeta med under årens gång, säger Frans. Nu önskar jag Fredrik all lycka och framgång med fortsättningen av Caddies resa mot nya spännande mål.    

 

Fredrik meddelar att det framtida Caddie kommer att utgå ifrån de erfarenheter och den kompetens som byggts upp genom åren och att detta kommer att användas så att företagets verksamhetsområde kommer att kunna både breddas och fördjupas vad gäller både branscher och organisationer samt även avseende tjänsteutbudet.

 

 

Categorised in: