Söker du en föreläsare, inspiratör eller utbildare?

Caddie är regelbundet anlitade som föreläsare, inspiratör och utbildare. Det kan handla om alltifrån att planera, leda och examinera en hel kurs på flera veckor till att vi kommer in och inspirerar under några timmar. Vi handleder och coachar kursdeltagare och studenter i deras utbildning i såväl praktiska som teoretiska moment. Vi genomför också workshops som syftar till att ge uppdragsgivaren fördjupande diskussioner och konkreta lösningar av aktuella problem eller frågor som man önskar få belysta.

Vilka är våra uppdragsgivare?

Vi tar idag hand om flertalet kurser inom yrkeshögskolan, där vi planerar, genomför och examinerar åt olika anordnare. Våra uppdragsgivare är också idrottsföreningar, idrottsförbund, ligor, kommuner, destinationer, sportföretag, SISU-distrikt, och evenemangsaktörer.

Vilka är våra kurser och kompetensområden?

Vi har ett brett kompetensområde inom sports marketing och sport management. Söker du föreläsare eller utbildare inom marknadsföring, sponsring, eventproduktion, affärsutveckling? Nedan har vi listat de kurser som vi oftast föreläser och utbildar inom. Där finner du mer information om respektive kurs innehåll och genomförande, utifrån ett standardupplägg.

Vår pedagogiska modell

När det gäller föreläsning och utbildning så har vi vår pedagogiska modell vi utgår ifrån. Den har fem tydliga principer:

  1. Våra ledord präglas av öppenhet, nyfikenhet och kreativitet.
  2. Våra kurser och utbildningsprogram utgår alltid från arbetsmarknadens efterfrågan och deltagarens behov och användarnytta där exempel från verkligheten hämtas i varje moment.
  3. Våra resurspersoner har lång dokumenterad arbetslivserfarenhet inom sina respektive område.
  4. Vi ser det som naturligt att våra kurser och program bygger på en mix av teori, praktik och sunt förnuft.
  5. Våra utbildningsprogram bygger på att det ska finnas en tydlig progression i deltagarens utveckling och likaså en tydlig röd tråd i allt vi gör.

Caddies öppna kursprogram i vår

Här kan du ta del av Caddies öppna kursprogram för i vår. Ta chansen och anmäl dig!

Vill du komma i kontakt med oss?

Är du intresserad av att veta mer om Caddies kurs- och utbildningsprogram? Ta kontakt med vår vd Fredrik Karlsson: fredrik.karlsson@caddie.se.