Eventproduktion

Kursintroduktion

Att arrangera event kräver god förståelse för de olika moment som måste genomföras för att kunna skapa en bra helhet. Evenemang är beroende av att alla detaljer blir precis så som det är tänkt och planerat, med tanke på att det ofta är kopplat till en kunds upplevelse på plats. Med utgångspunkt från en produktionsprocess så skapar vi en helhetsbild av de olika stegen som man tar sig igenom, från idé till utvärdering av ett event.

Syfte och målgrupp

Syftet är att ge dig kunskaper och praktiskt användbara metoder för att du själv ska kunna genomföra event. I ett eventprojekt får inget lämnas åt slumpen. Men hur samordnar vi resurserna och fördelar rollerna? Vi presenterar modellen för ett givande samarbete över gränserna och skapar checklistan för ett lyckat event. Inspirerande föredrag varvas med ”case”. Målet är att deltagaren får med sig en checklista och en modell för att effektivisera och skapa ett lyckat evenemang.

Innehåll

I denna kurs Eventproduktion går vi igenom grunderna i ett events produktionsprocess. Vi går igenom faserna från planering till inköp, genomförande samt utvärdering av ett event. Och vi fokuserar kring att konkretisera detta arbete genom att använda oss av projektledarens checklista.

I denna kurs blir det viktigt att förstå hur detta arbete planeras internt för att vara effektiv i såväl planerings- som i genomförandefas. Syftet med kursen är att öka deltagarens förståelse för projekt som fenomen, samt hur projekt avgränsas, styrs och dokumenteras.

Vi fördjupar oss i diskussionen kring evenemangsaktörens intressentmodell och alla de aktörer som eventlogistiken har att ta hänsyn till. Vi lär oss förstå när i processen dessa aktörer är viktiga att engagera, samt betydelsen av en god tidsplanering då vi arbetar mot dessa intressenter. Vi lär oss förstå vikten av att engagera ideella krafter och funktionärer tidigt i processen och se vilka mervärden vi kan motivera.

Omfattning och genomförande

Kursen Eventproduktion kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.