Konferenser och seminarier inom idrott och affärer
maj 20, 2019 4:10 e m
Published by

I måndags bjöd författarna till Hållbar sponsring Magnus Berglund och Frans Fransson, tillsammans med Scandic, in till en gratisföreläsning om sponsring.   Ett femtiotal besökare deltog för att få tips om hur man kan arbeta för att få fler sponsorer.…

maj 10, 2018 6:23 e m
Published by

Hållbarhetsarbetet i fokus  Hållbarhet har på relativt kort tid tagit ett allt fastare grepp om evenemangsaktörens vardag. Aldrig förr har frågor om tillgänglighet, jämställdhet, hållbara sponsringssamarbeten och miljöcertifieringar ägnats så stor uppmärksamhet inom evenemangsbranschen.   Ett tecken i tiden är…

november 24, 2017 9:18 f m
Published by

SEFS blir SES Sponsrings- och Eventföreningen (SEFS) blir nu Sponsrings- och Eventsverige (SES) och går från att vara en förening till att bli en branschorganisation för HELA Sverige. Det var de stora nyheterna när SES anordnade ett välbesökt lanseringsevent under…

november 21, 2017 2:29 e m
Published by

Spridningskonferens i Helsingborg I torsdags ägde konferensen Din Resa Räknas rum i Helsingborg. Konferensen hade underrubriken; HUR går vi från idé till handling genom att skapa ungdomsdelaktighet, integration och inkludering genom idrott och fritid? Och det var ett digert utbud…

november 11, 2015 4:40 e m
Published by

Föreläsning om idrottens samhällsnytta Idag föreläste Frans Fransson på Caddie Sport&Business om idrottens samhällsnytta vid den årliga SVEBI-konferensen som ägde rum vid Linnéuniversitetet i Växjö. Programpunkten “Idrottens samhällsnytta” innefattade olika perspektiv från såväl praktiker som forskare inom området. Bland annat…

september 24, 2015 3:24 e m
Published by

Välkommen till den årliga arbetsmarknadsdagen på Yh Sportmarknadsförare Torsdag den 22 oktober, klockan 9-15 Helsingborgs Arena (Mellersta Stenbocksgatan 14) Vår arbetsmarknadsdag på utbildningen Yh Sportmarknadsförare har blivit ett mycket uppskattat årligt återkommande evenemang i oktober månad. Vi slår upp portarna…

augusti 6, 2015 12:33 e m
Published by

Föreläsning om sponsring Den 25 augusti välkomnar HISO (Helsingborgidrottens samarbetsorganisation) och evenemangsenheten för Helsingborgs Stad styrelsemedlemmar, kanslipersonal, administratörer och projektledare inom idrotten till en utvecklingskväll med sponsring som tema. Caddie föreläser om den moderna synen på sponsring utifrån ett föreningsperspektiv.…

november 25, 2013 3:04 e m
Published by

Summering av konferens I torsdags arrangerade arrangerade årets upplaga av Sport&Pengar. I vanlig ordning var idrottens kommersiella utmaningar och möjligheter temat för konferensen. Ett 60-tal deltagare hade tagit sig till Hotell Mornington i centrala Stockholm.          …

november 8, 2013 4:05 e m
Published by

Summering kring nätverksträff I veckan hade jag förmånen att närvara då CSR-nätverket i Stockholms marknadsförening (MIS) träffades. Temat för träffen var om CSR-engagemang (Corporate Social Responsibilty) egentligen ger företaget någon avkastning, då man väljer att samarbeta med ideella organisationer. En…

oktober 27, 2013 10:47 f m
Published by

Summering av konferens Varje år arrangerar företaget SPN en konferens då man samlar hockeybranschen till konferensen Ishockey & Pengar. I veckan var det så dags igen. Nu med den nya projektchefen Martin Wattberg som organisatör för konferensen. Och det blev…