Affärside

Caddie erbjuder tjänster och kunskap inom marknadsföring och affärsutveckling. Vår marknad består av intressenter inom upplevelseindustrin i allmänhet, och aktörer inom idrottsvärlden i synnerhet. Med idrottens ideal på näthinnan utvecklar och genomför vi strategier, planer och konkreta aktiviteter som bidrar till att uppdragsgivarna når högt ställda visioner och mål.

“Rätt” vinner, inte “mest”

Idrottare på elitnivå vet att det inte finns några genvägar till framgång. Resultatet står på ett eller annat sätt alltid i relation till den investerade ansträngningen. Därmed inte sagt att allt måste ske mycket och samtidigt. Rätt insatser ska göras vid rätt tid. Vi börjar därför alltid ett uppdrag med att tillsammans sätta kort- och långsiktiga mål för samarbetet t ex i termer av matchpublik, sponsorintäkter, målgruppens varumärkesassociationer eller önskad intern kompetens inom marknadsföring. Därefter genomför vi de mest kostnadseffektiva insatserna i rätt tid, med rätt resurser och på rätt plats. Slutligen följer vi upp resultatet för att dra lärdomar inför framtiden. Ungefär som en ambitiös idrottare planerar, genomför och utvärderar sin tävlings- och träningsverksamhet. Med omsorg om detaljer, men med fokus på helheten.

Vision

Caddie är idrottens oberoende kompetenspartner och verkar inom upplevelseindustrin. Vi förser branschen med kompetens i syfte att stärka och utveckla kommersiella och samhälleliga värden för en hållbar och sund ekonomi. Idrott skapar förutsättningar för affärer. Affärer skapar förutsättningar för idrott.

Utbildnings- och kompetensutvecklingsfilosofi

Kunskap är inget som förmedlas, kunskap är något som man söker och aktivt konstruerar tillsammans och i ett sammanhang – att hitta och skapa fungerande lösningar. Även om Caddie skulle kunna ha ”färdiga” svar på olika frågeställningar – vilket långt ifrån alltid är fallet – så gillar vi till att problematisera och hänvisar till alternativa källor, perspektiv och dialoger. Vi jobbar nära och ”intimt” med våra studenter, kursdeltagare, vårt nätverk och våra uppdragsgivare. En förtroendefull relation som bygger på tillit, trygghet och långsiktighet. Det ser vi gynnar inlärning och utveckling för individ och organisation.

Integritetspolicy

Vi på Caddie vill vara en relevant kunskapskälla för alla som vill driva verksamheter på ett långsiktigt och värdeskapande sätt. Vi vill kunna erbjuda kurser, utbildningar, seminarier, artiklar, krönikor, handböcker och forskning som är värdefulla för dig i ditt arbete. Detta innebär att vi behöver kunna kontakta dig.

Utgångspunkten i all behandling av personuppgifter är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Uppgifter som vi behandlar hos oss är:

 • Namn/kontaktperson
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Organisation och organisationsnummer
 • Titel/roll

På vår hemsida finns formulär där du kan fylla i dina kontaktuppgifter för att ta del av innehåll, för att få våra utskick eller anmäla dig till en utbildning eller kurs. Dessa uppgifter samlar vi in för att kunna nå dig med information vi tror att du kommer ha nytta av. Syftet är främst att förbättra dina förutsättningar att driva en mer värdeskapande verksamhet. Ett annat syfte är också att skapa förtroende för oss på Caddie så att det är naturligt att vända sig till oss när behovet av konsultstöd eller kompetensutveckling uppstår.

När du delar dina kontaktuppgifter med oss ser vi det som ett förtroende och det tar vi på största allvar. Följande principer är därför viktigt för oss att följa:

 • Vi följer de lagar och bestämmelser som gäller, till exempel GDPR.
 • Vi samlar inte in några uppgifter utan ditt samtycke.
 • Vi samlar inte mer uppgifter än vad vi behöver för de ändamål som angivits ovan.
 • Vi sparar inte uppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi lämnar inte ut eller säljer vidare dina uppgifter till tredje part, utan att i så fall få ert medgivande först.
 • Vi använder bara system som uppfyller tillämpliga krav på hantering och säkerhet.
 • Du kan alltid be att få se dina uppgifter.
 • Du kan alltid be att få dina uppgifter raderade och bli bortglömd.

För önskemål, frågor eller synpunkter, kontakta oss på info@caddie.se.

Medlemskap

Caddie är medlem av branschorganisationen Sponsrings- och Eventsverige (SES). Läs mer om SES här.

Bakgrund om Caddie

Caddie grundades 2005 i Växjö av Tomas Nilsson, Viktor Magnusson och Frans Fransson. Caddie är initiativtagare och huvudman till Sveriges första och enda yrkeshögskoleutbildning inom idrott och affärer; Yh Sportmarknadsförare. Mellan 2006-2017 har Caddie utbildat cirka 300 studerande som tagit examen som sportmarknadsförare.