juni 16, 2010 12:23 e m
Published by

LEDARE: Idrott en utmärkt plattform för affärer

Frans Fransson skriver ledare i SvD:s bilaga Sport 2010.

 

Vi kan konstatera att idrott numera är en del av upplevelseindustrin. Under de senaste åren har knappast någon kunnat undgå idrottens kommersiella utveckling i Sverige. Nya ”upplevelsearenor” byggs i mer eller mindre varje stad. Flera svenska idrottsstjärnor är stora globala varumärken. Föreningar bildar idrottsaktiebolag. Utbudet av idrott i media är nästintill obegränsat. Dessutom ökar årligen andelen sponsring som näringslivet investerar i idrott.

 

Idrottens aktörer borde vara gynnade av denna utveckling. Men hur duktiga är idrottens aktörer (läs föreningar, idrottsindivider och förbund) egentligen på att ta tillvara på sina kommersiella rättigheter? Flera skulle säkert säga att idrotten inte har tillräckligt kompetenta säljare. Jag hävdar dock med bestämdhet motsatsen. Det finns otroligt många kompetenta säljare med en enorm drivkraft inom just idrotten. Problemet är nog snarare att idrottsrörelsen, allt för länge och i allt för hög grad, fokuserat på just ”traditionell försäljning” som lösningen på föreningens alla intäktsproblem. Jag anser att det inte är riktigt så enkelt.

 

Idrotten borde vidga och lyfta sitt perspektiv. Först och främst ska vi inte se idrott och affärer som separerade företeelser från varandra. Istället borde vi se idrotten som en utmärkt plattform för affärer. Denna plattform ska sätta relationsskapandet och möjligheterna till att etablera ett nätverk i centrum. Genom att idrottsaktören bygger en attraktiv plattform för affärer, med ett värdeskapande utbyte, blir man också ett viktigt nav för näringslivet, lokalt, regionalt eller nationellt. Idrottsaktören har därmed ett behov av duktiga affärsutvecklare som kan se framtida affärslösningar. Jag vill därmed betona vikten av att jobba med kompetensförsörjning.

 

Affärsutvecklarna bör utrustas med en begreppsapparat. De ska kunna förstå och tolka komplexa sammanhang. Därmed är de beroende av en viss teoretisk bas. Idrottsaktören har alltid en mer eller mindre komplex vardag att hantera. Ska man lyckas med att genomföra kompetenshöjande insatser, som ger avtryck på kort och lång sikt, måste dessa insatser göras meningsfulla i idrottsaktörens vardag. Därmed ska affärsutvecklaren ha fötterna fast förankrade i sina ”sportskor”. Kombinationen av teori och praktik blir därför en förutsättning.

 

Som affärsutvecklare behöver man sedan kunna sätta sig in i varje unik aktör och se till vilka omgivande faktorer man måste ta hänsyn till. Det blir centralt för affärsutvecklaren att jobba med undersökningar och utredningar. Att ”problematisera” blir ett nyckelord i sammanhanget. Det innebär att komma ”bakom”, ”under” eller ”innanför” olika fenomen. Först när vi förstår vår omgivning kan vi planera för våra strategier och tillvägagångssätt och då kan vi presentera färdiga lösningar.

 

Kommer idrotten att bli en framgångsrik plattform för affärer? Jag är väldigt optimistisk och ser med tillförsikt på framtiden. I mitt jobb som koordinator för en eftergymnasial utbildning som befinner sig i detta gränsland (idrott och affärer) ser dagligen exempel på hur de studerande tänker och agerar. Det jag dock vet kommer krävas är en enorm drivkraft från dessa affärsutvecklare, en acceptans till vidgat synsätt från idrottsaktören, samt att vi ser att denna förändring kommer kräva ett långsiktigt perspektiv.

 

Frans Fransson, projektledare Caddie Sport&Business AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorised in: