mars 8, 2018 10:12 f m
Published by

Kurs genomförd på temat Biljett- och publikrekrytering

I veckan har Caddie genomfört en kurs i Oskarshamn på temat ”Biljett- och publikrekrytering – hur kan en eventaktör maximera sina intäkter?”. Arrangörer var Smålandsidrotten tillsammans med destinationsbolaget Attraktiva Oskarshamn.

 

 

Under kvällen föreläste Frans Fransson på Caddie. Han gav sin bild kring behovet av att prioritera arbetet med att lyfta frågor som är kopplat till privatmarknaden och upplevelsekonsumenten. Den senaste tiden har intresset och frågorna från eventaktörer, blivit allt tydligare och frågans status har aktualiserats som aldrig förr. Vi på Caddie ser en tydlig trend i att diskutera hur marknadsföring och försäljning mot konsumenterna behöver systematiseras och struktureras för att på så sätt skapa framtida intäktsmöjligheter för framsynta eventaktörer.

 

Det fanns tre övergripande punkter på kvällens agenda:

  1. Marknadsföring i syfte att förstå privatmarknaden
  2. Trender och framgångsexempel
  3. Databashantering, kampanjarbete, försäljningsupplägg och lojalitetsprogram

 

På plats fanns deltagare som representerade såväl idrottsrörelsen som kulturlivet i Oskarshamn med omnejd. Det fanns ett stort engagemang, nyfikenhet och vilja att genom inspiration och kunskap nu ta nästa steg i utvecklingen mot att öka sina intäkter. Vi på Caddie vill rikta ett stort tack till deltagarna och arrangörerna för kvällen.

 

Categorised in: