maj 10, 2018 6:23 e m
Published by

Hållbarhetsarbetet i fokus 

Hållbarhet har på relativt kort tid tagit ett allt fastare grepp om evenemangsaktörens vardag. Aldrig förr har frågor om tillgänglighet, jämställdhet, hållbara sponsringssamarbeten och miljöcertifieringar ägnats så stor uppmärksamhet inom evenemangsbranschen.

 

Ett tecken i tiden är de utbildningar och konferenser som uppstår i kölvattnet av denna utveckling. En sådan konferens ägde rum på Münchenbryggeriet i Stockholm i måndags. Företaget Effort Consulting hade samlat ett åttiotal deltagare på temat Hållbarhet vid Evenemang där vi på Caddie fanns på plats som konferensdeltagare.

 

Hållbarhetsguide på Stockholms Stad

Många var de goda exempel som presenterades på scenen. Visste du exempelvis att Stockholms Stad har arbetat fram en guide för hållbara evenemang? Guiden är framtagen för att hjälpa evenemang och arrangörer att ställa ansvarsfulla sociala och miljömässiga krav. Guiden ger konkreta tips och förslag på åtgärder, i planerings- genomförande- och utvärderingsfasen. Ett handfast hjälpmedel som bistår arrangören som behöver vägledning i sitt hållbarhetsarbete.

 

Patrik Tengwall som är evenemangsstrateg vid Stockholms Stad berättade om vilka olika faser som evenemangsindustrin gått igenom. I första fasen var fokus på att roa, skapa jippon och underhålla. I andra fasen blev ekonomiska aspekter, frågor om varumärket och att skapa business allt viktigare. Nu har vi nått tredje fasen, hävdade Tengwall. Det handlar alltmer om att mäta sociala aspekter av ett evenemang och vara en del av samhällsutvecklingen.

 

Idrotten har ny kunskapsplattform

Riksidrottsförbundet (RF) har arbetat fram ett stöd för alla specialidrottsförbund och idrottsföreningar som behöver hjälp i sitt hållbarhetsarbete vid evenemang. Leif Johansson vid Centrum för idrottsevenemang berättade om hur de har samlat kunskaper inom hållbarhetsområdet genom att spegla 46 olika aspekter att ta hänsyn till. Det är en kunskapsplattform där du som evenemangsaktör kan lära dig mer om alltifrån inkludering till samhällsengagemang och lagar och tillstånd. Denna kunskapsplattform kommer också vara viktig för alla de destinationer som samverkar med idrotten och dess olika evenemang.

 

Konferensen gav en mycket god inblick i vilka utmaningar evenemangsaktörer har för att skapa hållbara evenemang, inom såväl sociala som miljömässiga perspektiv. Under hela dagen gavs konkreta verktyg för hur du som evenemangsaktör bör tänka och agera. Ett plus i kanten till moderatorn Simon Strandvik på Effort Consulting som lotsade oss deltagare med trygg hand genom ett digert och inspirerande utbud. 

 

Frans Fransson, Caddie Sport&Business AB

Categorised in: