oktober 18, 2017 12:27 e m
Published by

Affärsutveckling Event genomförd i Dalarna och Gävleborg

Under våren och sommaren har Caddie Sport&Business genomfört kursen Affärsutveckling Event med Dalarnas Idrottsförbund och Gävleborgs Idrottsförbund som projektägare. Eventkompetens är ett kompetensutvecklingsprojekt och målgruppen för denna kurs har varit evenemangsaktörer inom Dalarnas och Gävleborgs län, som ville utveckla sin organisation och verksamhet genom att arbeta fram en ny affärsplan och affärsstrategi. Projektet har finansierats genom medel från ESF.

 

Nyligen avslutades kursprogrammen inom respektive region, med nöjda deltagare och uppdragsgivare som kunde summera att kompetensen nu stärkts. Effekterna av programmet har inte låtit vänta på sig. Så här säger Stefan Olsson, projektägare vid Dalarnas Idrottsförbund som varit projektledare för Eventkompetens:

 

”Framgångskonceptet har varit kombinationen av föreläsning med uppgift till nästa träff och då redovisa samt få feedback av övriga deltagare. Alla deltagare har hittat nya vägar eller projekt i sin verksamhet som utvecklar deras företagande. En del har haft idéer före kursen som blivit verklighet efter att gått kursen, genom bekräftelse eller ett nytt synsätt på hur man kan utveckla sitt företagande. Sist men inte minst har det lett till kontakter mellan deltagarna som medfört att man startat ett samarbete.”

 

Martin Andersson och Frans Fransson har varit kursledare för Caddies räkning i Gävleborg respektive Dalarna. Under programmets gång har även Caddie haft gästföreläsare (från vårt nätverk) med specialistkompetenser på plats som inspirerat och utbildat deltagarna inom olika temaområden som programserien tagit upp, vilket varit mycket uppskattat inslag.

 

När vi nu summerar programserien har det varit riktigt kul att att se hur engagerade deltagarna varit såväl under de sex träffarna vi haft. Ambitionen har hela tiden varit att bli mer effektiva, systematiska och organiserade i sina verksamheter, vilket vi tycker det också resulterat i. Det har också funnits en stor portion prestigelöshet. Viljan att dela med sig av kunskap och erfarenheter mellan deltagare har varit stor. Vi kan tydligt se hur viktigt det varit att få stanna upp i sin egen vardag och analysera sin organisations situation och kunna tänka i kreativa banor där nya konceptidéer fått växa fram på ett strukturerat sätt. Dessutom har det fysiska mötet och utbytet mellan deltagare från olika verksamheter såsom kultur, idrott och nöjesutbud varit en viktig mix och således en plusfaktor i detta projekt.

 

Nu önskar vi på Caddie alla evenemangsaktörer i projektet fortsatt stort lycka till framöver!

 

Frans Fransson och Martin Andersson,

Processledare Affärsutveckling Event

Caddie Sport&Business AB

 

Categorised in: ,