augusti 23, 2013 8:58 f m
Published by

Uppdrag för IK Oskarshamn uppmärksammas i media

Under vintern och våren har Frans Fransson, konsult på Caddie Sport&Business, genomfört en varumärkesanalys för IK Oskarshamn. Igår var det dags för presentation. Det var mycket god uppslutning och intresset var stort vid samlingen i Arena Oskarshamn. Det var representanter från klubb, kommun, sponsorer, media och den politiska sfären.

 

Fokus på arbetet har varit att göra en kvalitativ analys kring varumärkets identitet. En viktig fördjupning har också handlat om att identifiera klubbens samhällsnytta. Analysen bygger på intervjuer med tio personer som på olika sätt har relationer till IK Oskarshamn. Det är representanter med kommunala företrädare, sponsorer och journalister som deltagit i studien.
Uppdragets huvudfrågor har varit:

 

– Vilka värden uppstår i och kring varumärket?
– Vilka faktorer hänger samman med varumärkets attraktionskraft?
– Hur kan man värdera varumärket?
– Vilka värden kan varumärket skapa i framtiden?

 

Resultatet är nu överlämnat och presenterat för klubben. IK Oskarshamn är ett väldigt starkt varumärke, konstaterar Frans. Det finns en väldigt god förankring av ishockeyn i Oskarshamn. Klubben skapar känne­­dom om staden, den innebär en stolthet för kommuninvånarna och fungerar som ett viktigt kitt i samhället. Dessutom skapar klubben en mycket viktig mötesplats för såväl medborgarna i kommunen, som sponsorföretagen i klubben.

 

Media uppmärksammade arbetet på olika håll. Sveriges Radio Kalmar gjorde en intervju med Frans, ordförande Mats Söder och Lis Lyrbo (S) från bildningsnämnden.  Intervjun i sin helhet kan ni gå till via länken nedan.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5624499

 

Barometern OT skrev ett reportage som går att ta del av via länken nedan.
http://www.barometern.se/nyheter/oskarshamn/ikos-varumarke-vart-37-miljoner%283907655%29.gm

 

OT ORG

 

Categorised in: , ,