november 11, 2015 4:40 e m
Published by

Föreläsning om idrottens samhällsnytta

Idag föreläste Frans Fransson på Caddie Sport&Business om idrottens samhällsnytta vid den årliga SVEBI-konferensen som ägde rum vid Linnéuniversitetet i Växjö. Programpunkten “Idrottens samhällsnytta” innefattade olika perspektiv från såväl praktiker som forskare inom området. Bland annat så fördjupades resonemanget om CSR som begrepp och fält inom idrottens domäner. Magnus Forslund som är forskare i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet förklarade att CSR fortfarande är i sin linda inom forskningen. Samtidigt har han noterat ett ökat intresse och inslag för CSR vid Europeiska forskarkonferenser.

 

Vid konferensen diskuterades även hur föreningar utvecklar nya sätt att skapa nytta i samhället. Ett sådant exempel var Östers IF som berättade om klubbens viktiga arbete “Öster i samhället”. Andreas Skagerlind förklarade att detta arbete inleddes då han kom till föreningen för drygt ett år sedan. Idag har man anställt en person som har detta som huvudsaklig uppgift att samordna. Det handlar om alltifrån utbildningsaktiviteter inom värdegrundsfrågor och s.k. “läskickar” (med fokus att stimulera läsning hos barn) till aktiviteter som läxhjälp och nattfotboll som lockar stadens ungdomar. Till sin hjälp har man engagerat både Rädda Barnen och Goodsport Foundation.

 

Frans uppehöll sig kring sina erfarenheter av idrott och samhällsnytta utifrån Caddies erfarenheter som kompetenspartner inom idrotten. Bland annat poängterades vilka olika mervärden som en idrottsförening medverkar till att skapa. Och vad man som förening ska tänka på när man arbetar med sociala projekt.

 

Temablocket avslutades med en paneldiskussion där en aktiv publik ställde flera mycket relevanta frågor. En viktig slutsats som framkom var betydelsen av att mer medel tillförs till att beforska detta mycket viktiga område. Och att CSR och samhällsfrågor även framöver kommer vara en ytterst betydelsefull faktor att räkna med.

 

FOTNOT: SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) är en intresseförening för forskning och utbildning inom idrotten och är till för att stärka kunskapsutvecklingen. Vid konferensen deltog bland annat kommunrepresentanter, politiker, föreningar, idrottsförbund och forskare.

 

Programmet: http://lnu.se/om-lnu/konferenser/aktuella-konferenser/svebi-2015/program

Categorised in: , ,