oktober 2, 2015 2:32 e m
Published by

Martin Andersson på uppdrag

I veckan möttes olika representanter från yrkeshögskolorna runt om i Sverige för att diskutera gemensamma utmaningar, lyssna till praktikfall och dela med sig av erfarenheter och lärdomar. En del av denna konferens var en separat workshop kring det personliga varumärket och hur vi som anordnare identifierar framgångsverktyg för våra YH-studenter. Martin Andersson konsult och föreläsare på Caddie Sport & Business genomförde workshopen som bland annat tog upp följande områden:

  • Det personliga varumärket
  • ”Vett och etikett”
  • Framgångsfaktorer och verktyg
  • Studenten som ”Brand Ambassador”

Under tre intensiva timmar varvades föreläsning med gruppdiskussioner, som summerades i en rad konkreta tips att ta med sig hem.

Vi på Caddie riktar ett stort tack till deltagarna samt Conductive som arrangerade konferensen.

Martin.A

Categorised in: ,