juni 30, 2017 3:10 e m
Published by

Caddie ser med tillförsikt mot framtiden

Den 28 augusti 2006 startade vi på Caddie den eftergymnasiala utbildningen KY Sports Marketing på Drivan Båstad Sportcenter. Visionen var att forma en unik utbildning, i gränslandet mellan sport och affärer, med målsättningen att bli den allra bästa, alla kategorier. Den kraften och den energin som fanns där och då har kunnat överbryggas till de team som följt genom åren. Sedan starten 2006 har vi haft förmånen att få följa drygt 300 studenters kunskaps- och utvecklingsresa. De har fördelats på tio team, under närmare tolv års tid.

 

Det stora flertalet av de studenter som påbörjat sin utbildning har fullföljt det övergripande målet; att ta sin examen och därefter skapa jobb och en karriär i branschen. Branschen har i sin tur kunnat få sina kompetensbehov tillgodosedda. Nätverket har växt och branschen expanderat. Idag arbetar våra utexaminerade sportmarknadsförare som marknadschefer, marknads- och eventkoordinatorer, kommunikatörer, säljare, projektledare, föreningsutvecklare, sponsoransvariga, klubb- och verksamhetschefer, och egenföretagare (ja listan på titlar kan göras lång) på idrottsföreningar, idrottsförbund, sportföretag, sponsrings- och eventbolag, kommuner, destinationer, ligor, osv.

 

När studenterna i Team 15, nu den 19 maj, tog sin examen som sportmarknadsförare, gjorde de det med vetskapen om att de var det sista teamet ut för denna utbildningsomgång sportmarknadsförare. Det blir således inte något nytt intag till hösten. Myndigheten för yrkeshögskolan, som bedömer arbetsmarknadens efterfrågan och beslutar om framtida intag, anser att andra utbildningsområden och yrkeskompetenser ska prioriteras. Ett beslut som varken vi eller vår bransch kan förstå. Men också ett beslut som vi måste acceptera och anpassa vår verklighet till.

 

Sedan starten av första teamet har mycket hänt. År 2006 hette utbildningsformen KY (kvalificerad yrkeshögskoleutbildning) och sedan 2012 har det varit YH (yrkeshögskoleutbildning) som gällt. Båstad och Drivan byttes 2012 ut mot Helsingborg och Idrottens Hus, vilket senare blev Helsingborgs Arena och Olympiarinken (ishallen). Namnet på utbildningen har också det förändrats från den engelska benämningen Sports Marketing till den svenska yrkesrollen Sportmarknadsförare.

 

Utbildningens innehåll har utefter arbetsmarknadens efterfrågan och behov kunnat förändras och uppdaterats i takt med tidens utveckling. En stor fördel med en yrkeshögskoleutbildning är nämligen att branschen får styra och påverka innehållet. Inslagen av sponsring, varumärkesfrågor, och upplevelsemarknadsföring har genom åren stärkts och helt nya inslag tillkommit. Dock har idrottens unika särprägel som ledstjärna för utbildningen kunnat bibehållas intakt.

 

Under dessa tolv år har ett nätverk och en infrastruktur kring kompetens inom sportmarknadsföring etablerats där Caddie blivit en viktig mötesplats och arena för väldigt många människor och verksamheter. Ett skäl till detta har varit LIA-perioderna. Vi har ända sedan starten haft förmånen att ha otroligt dedikerade handledare ute på arbetsplatser, som både välkomnat och bidragit till att utveckla våra studenter. Handledarna har i flera fall blivit studenters framtida arbetsgivare och mentorer. På detta sätt har praktiken i lärandet blivit ett naturligt och välkommet inslag för våra studenter.

 

Nu när myndigheten har fattat beslut om att inte bevilja fler starter för oss, kan man förstås fråga sig om det ska ses som ett tecken på att branschens efterfrågan är täckt en gång för alla? Frågar ni oss (som förstås är part i målet) så ger vi svaret att behovet idag egentligen är ännu större än vid starten för tolv år sedan. Den bedömningen gör vi efter att ha studerat branschen inifrån och samtalat och lyssnat av branschföreträdare och arbetsgivare som eftersöker sportmarknadsförares kompetens och förmågor i såväl nutid som framtid. Och det hänger mycket ihop med idrottens ökade behov av professionalisering och kommersialisering. I denna yrkesroll som sportmarknadsförare ser vi de som har kommersiellt ansvar för att planera och koordinera marknadsföringen av sport, idrottsföreningar, sportrelaterade produkter och tjänster, en organisations sponsring eller sportrelaterade evenemang.

 

Därför kommer vi på Caddie att till hösten gå vidare med nya ansträngningar och på nytt söka om utbildningar och utbildningskoncept, såväl inom ramen för yrkeshögskolan, som utanför. Dessutom kommer vi också att fokusera vidare på det som vi på Caddie gjort parallellt med YH-utbildningen, ända sedan starten. Att erbjuda utbildning, rådgivning och kompetensinsatser till idrottens och upplevelseindustrins olika aktörer. I höst startar vi exempelvis upp egna kurser inom eventproduktion, varumärkesutveckling, värdeskapande sponsring och en helt ny kurs inom biljett- och publikrekrytering. Sedan många år tillbaka är vi externa utbildningsleverantörer till såväl förbund, yrkeshögskolor som universitet. Här genomför vi också projekt med mer affärsutvecklande inslag för företag i branschen. Därtill kommer vi jobba vidare med utredningsarbeten, rekrytering och rådgivning. Så vi ser med stor tillförsikt på framtidens kompetensförsörjning.

 

Slutligen vill vi passa på att tacka till alla som medverkat till att sätta utbildningen på kartan och som bidragit till att professionalisera och utveckla branschen. Stort och ödmjukt tack till er alla, ni vet vilka ni är. Njut nu av en riktigt skön sommar så hörs vi till hösten igen!

 

Bästa Caddie-hälsningar,

Frans, Fredrik, Daniel och Martin.

Categorised in: , ,