Biljett- och publikrekrytering – så maximeras dina intäkter B-to-C

Kursintroduktion

Detta är en ny kurs och skräddarsydd kurs som erbjuds i Caddies sortiment. Biljett- och publikrekrytering är en fråga och ett kompetensområde som växer i betydelse och omfattning. Frågan är central för elitföreningar, förbund, arenor, ligor och evenemang inom upplevelseindustrin.  Deltagaren blir introducerad i begrepp och modeller som kan användas direkt i det praktiska arbetet på sportkontoret. Vi går igenom vilka olika steg i denna process som man som arrangör och eventaktör bör beakta för att skapa ett långsiktigt biljett- och publikrekryteringsarbete.

Syfte och målgrupp

Utbildningen vänder sig primärt till ligor, idrottsföreningar, arenor, teatrar, konsertlokaler, nöjesparker och evenemang som vill kompetensutveckla sin egen personal i syfte att effektivisera, bredda och fördjupa sitt arbete inom biljetthantering och publikrelaterade frågor. Vi ser gärna att det är den publik-/eventansvarige, med ansvar för privatmarknaden, som vill stärka sin kompetens i syfte att effektivisera, bredda och fördjupa sitt arbete inom biljetthantering och publikrelaterade frågor, som går kursen.

Innehåll

  • Grundläggande sports marketing med fokus på privatmarknaden
  • Framgångsfaktorer med att engagera privatmarknaden (fans, supporters och medlemmar)
  • Kampanjarbete kopplat till biljett och publikfrågor samt evenemang
  • Koordinera, effektivisera och utveckla er försäljning mot privatmarknaden
  • Samordna och integrera er försäljning inom privatmarknad med er sponsringsförsäljning genom ert CRM-system
  • Planera och koordinera informations- och försäljningsaktiviteter samt målgruppsanpassa er kommunikation

Omfattning och genomförande

Kursen kan genomföras som såväl enstaka föreläsningar som i ett helt kursblock. Föreläsning varvas med diskussioner och case. I denna kurs samarbetar vi på Caddie med Attendance2 med lång erfarenhet av att arbeta mot evenemangsindustrin kopplat till dessa frågor.

Kontakt

Kontakta Fredrik Karlsson på Caddie Sport&Business AB för mer information om hur just ni skulle önska lägga upp och genomföra denna kurs.