november 21, 2017 2:29 e m
Published by

Spridningskonferens i Helsingborg

I torsdags ägde konferensen Din Resa Räknas rum i Helsingborg. Konferensen hade underrubriken; HUR går vi från idé till handling genom att skapa ungdomsdelaktighet, integration och inkludering genom idrott och fritid? Och det var ett digert utbud med inspirerande talare som värdarna för dagen; Skåneidrotten, Cityidrott och Allmänna Arvsfonden, hade samlat ihop. Nedan har jag samlat ett litet urval av alla de kloka tankar och förslag som formulerades av föreläsarna under dagen kring HUR man kan gå från ord till handling och vad som präglar dessa goda exempel.

 

 

Cityidrott

Marcus Hansson som är en av de verksamhetsansvariga på Cityidrott i Landskrona, är för övrigt också en av två utbildade sportmarknadsförare som idag arbetar inom verksamheten (Daniel Glantz Persson är den andra alumnen). Marcus inledde dagen med att ge sin bild om att det krävs långsiktiga relationer med alla intressenter för att bli framgångsrik i frågor om inkludering av barn och ungdomar i samhället. Cityidrott är ett utmärkt exempel på detta. Det startades som ett projekt 2010 i kommunen och har under dessa år skapat en väg in för stadens barn och ungdomar, genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter. De erbjuder en variation av aktiviteter för barn mellan 6-12 år att kunna prova på, efter skoltid. De arrangerar också läger, turneringar och temadagar, utöver sin ordinarie prova-på-verksamhet. Stort fokus läggs på den sociala kontakten och få barn att växa med ansvar och skapa en god gemenskap. Ett exempel på detta är att man under dessa år utbildat 64 ungdomsledare, som ansvarat för Cityidrotts olika aktivitetsutbud. De har visat att det finns vägar in i samhället för såväl barn som vuxna. ICA Kvantum i Landskrona är idag en av Cityidrotts samarbetspartner. Sedan 2016 är man också ett Arvsfondsprojekt.

 

Läs mer om Cityidrott: http://www.cityidrott.se/

 

Zonen Helsingborg

På Zonen i Helsingborg har man från Barn- och fritidsnämnden i staden, tillsammans med Goodsport Foundation, skapat en neutral mötesplats att träffas på för ungdomar mellan 13-19 år. Vintertid träffas mellan 120-170 ungdomar här varje lördagskväll. Sommartid är det något färre. Zonen är en utmärkt mötesplats för ungdomar att träffas på under helgen. Fotbollen utgör kärnan och här man kan få stifta bekantskap med ungdomar från olika typer av socioekonomisk bakgrund och från olika delar av stadens stadsdelar. På plats finns också andra idrotter från föreningslivet som på detta sätt kan träffa ungdomar och visa upp sina olika verksamheter. Svårigheten har varit att få tjejer att hitta till Zonen. Men nu har man anställt en kvinnlig ledare som ska se till att få fler tjejer att hitta hit. Idag är man också ett IQ-projekt, och därför ett utmärkt sätt att erbjuda en träffpunkt som förebygger och begränsa alkoholens skadeverkningar.

 

Läs mer om Zonen Helsingborg här: https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/fritidsgardar-och-motesplatser/zonen-nytt/

 

 

Futebol da forca

Futebol da forca (FDF) står för “fotboll ger styrka”. Det kan man verkligen säga att verksamheten också utstrålar. FDF är en internationell organisation som verkar för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll och har startats upp av den svenska sociala entreprenören Cecilia Andrén Nyström. De har också utgått från ett problem som de identifierat, nämligen att få fler tjejer (från olika bakgrund) att spela fotboll och dessutom få fler kvinnliga ledare att engagera sig i föreningslivet. De har också som tydligt mål att förändra samhällets strukturer och värderingar som vi omgärdas av. En av framgångsfaktorerna som togs upp under konferensen var behovet av att utbilda ledarna med kunskap om hur de kan inspirera och lära ut konsten i att förändra värderingar, normer och strukturer på allvar. Fotboll ger unga tjejer kraft, styrka och mod och är dessutom en tydlig väg in i vårt samhälle. Här är FDF en fantastisk motor och katalysator till förändring.

 

Läs mer om Futebol da forca här: https://www.futeboldaforca.com/

 

Ett STORT TACK till arrangören och alla de fantastiska inspiratörer som vi deltagare fick ta del av under dagen!

/Frans Fransson, Caddie Sport&Business AB

Categorised in: , ,