Utbildningsprogram för kommunens, regionens eller destinationens evenemangsaktörer

Vi på Caddie har arbetat fram ett utbildningsprogram skräddarsytt för evenemangsaktörer, inom en kommun, region eller ett idrottsförbund. Programmet heter Affärsutveckling Event – för hållbara och lönsamma event. Programmet som är på sex heldagar syftar till att utveckla affärskoncept och affärsmodeller som en eventaktör kan behöva använda i sin vardag gentemot sina målgrupper.

 

Programmet har genomförts med följande organisationer som uppdragsgivare under 2017:

         〉  Dalarnas idrottsförbund, Eventkompetens

         〉  Gävleborgs idrottsförbund, Eventkompetens

 

Varför en utbildning inom Affärsutveckling Event?

Den snabba utvecklingen och framväxten av event och evenemang som sker i omvärlden påverkar företag och organisationer som verkar såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Den tuffa konkurrenssituationen eventaktörer emellan väcker flera frågor som handlar om en ekonomisk lönsamhet. Vilka intäktskällor ska eventaktören utveckla och finns det nya sätt att möta framtiden på och nya affärsområden och marknader att träda in på? Vilka ekonomiska nyckeltal är centrala att mäta och följa upp? Hur ser målgruppen ut och vad har de för bild av det erbjudande som presenteras? Kan eller bör eventaktören söka nya samarbeten och stärka samverkan med andra på orten eller i regionen? Och hur förändras marknadsföringen i takt med att digitaliseringen och globaliseringen blir alltmer kännbar?

 

Därtill har frågor om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet blivit alltmer framträdande för en evenemangsaktör att ha förståelse kring. Hur ska eventaktören säkerställa att varumärket och produkten har ett långsiktigt och attraktivt värde för besökare, deltagare, sponsorer och intressenter, som dessutom är hållbart över tid? Hur ska hållbarhetsaspekten paketeras in i erbjudandet och kommuniceras ut till marknaden?

 

Ett sätt att komma till insikt och att skapa förståelse för alla dessa frågor (och mer därtill) är att arbeta strukturerat med en tydlig plan och med en systematik i sitt arbete. Det är här affärsplanen blir ett centralt verktyg för att internt skapa en tydlig färdväg framåt, där bland annat affärsidé, vision, mål, strategi och kärnvärden formuleras och implementeras i organisationen. Affärsplanen ska tjäna som ett dokument som ska skapa tydlighet internt för att möta omvärldens efterfrågan. Likaså finns det ett behov hos flera eventaktörer att lära av varandra och ta med sig erfarenheter och exempel på ”success stories” för att utveckla nya koncept eller förädla befintliga.

 

Sagt om Affärsutveckling Event

”Framgångskonceptet har varit kombinationen av föreläsning med uppgift till nästa träff och då redovisa samt få feedback av övriga deltagare. Alla deltagare har hittat nya vägar eller projekt i sin verksamhet som utvecklar deras företagande. En del har haft idéer före kursen som blivit verklighet efter att gått kursen, genom bekräftelse eller ett nytt synsätt på hur man kan utveckla sitt företagande. Sist men inte minst har det lett till kontakter mellan deltagarna som medfört att man startat ett samarbete.”

 

Stefan Olsson, Projektledare Eventkompetens vid Dalarnas Idrottsförbund

 

 

Vill du boka in Affärsutveckling Event i din region eller din kommun?