februari 17, 2016 9:49 f m
Published by

Uppdrag för Eventkompetens

Dalarnas Idrottsförbund har tagit initiativ till kompetensutvecklingsprojektet Eventkompetens. Eventkompetens är ett ESF-projekt för aktörer inom evenemang och event. Projektet engagerar företag, ideella föreningar inom idrott och kultur samt offentligt anställda som alla arrangerar samt arbetar med event. Totalt är det 250 aktörer inom tre län – Dalarna, Gävleborg och Värmland.

 

Caddie Sport&Business har, i ett anbudsförfarande med tuff konkurrens, fått förtroendet att vara genomförare i inte mindre än tre av de sju kurserna. Med start idag den 17 februari kommer Martin Andersson att genomföra starten på kursen i projektledare för evenemang som äger rum i Söderhamn. Imorgon följer en ny kursdag med Falun som utbildningsort. Senare i vår kommer Martin även att ansvara för kursen i eventkunskap och Frans Fransson i kursen sponsring och säljteknik.

 

Arrangörernas förhoppningar är att nätverk för alla aktörer som jobbar med evenemang (såväl inom idrott, kultur och offentliga sektor) kommer att kunna bidra till att skapa nya kontaktytor som i sin tur kommer generera fler och bättre evenemang i de tre medverkande länen.

Martin.A

Martin Andersson är kursledare i två av de tre tilldelade kurserna för Caddie Sport&Business.

 

För mer information om Eventkompetens:
http://iof4.idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Distrikt/DalarnasIdrottsforbund/OmDalarnasIdrottsforbund/Varaolikaarbetsomraden/Prioriteradeomraden/Eventkompetens

 

Projektledning för evenemang – Martin Andersson
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_71174/cf_394/Projektledare_f-r_evenemang_-_Kurs_Eventkompetens.PDF

 

Eventkunskap – Martin Andersson
http://www.rf.se/Distrikt/DalarnasIdrottsforbund/OmDalarnasIdrottsforbund/Varaolikaarbetsomraden/Prioriteradeomraden/Eventkompetens/Kursutbudvt2016/Eventlogistik-planeringochrollfordelninggerettlyckatresultat/Anmalan/

 

Sponsring och säljteknik – Frans Fransson
http://www.rf.se/Distrikt/DalarnasIdrottsforbund/OmDalarnasIdrottsforbund/Varaolikaarbetsomraden/Prioriteradeomraden/Eventkompetens/Kursutbudvt2016/Sponsringochsaljteknik-foreffektivaochlangsiktigarelationer/Anmalan/

 

Eventkompetens i media:
http://www.dalademokraten.se/allmant/dalarna/recept-pa-hur-eventen-ska-bli-battre

Categorised in: