Caddie Sport&Business är huvudman för Sveriges första och enda yrkesutbildning för sportmarknadsförare

I augusti 2006 startade Caddie Sport&Business AB Sveriges första kvalificerade yrkesutbildning (KY) för idrottsmarknadsförare, KY Sports Marketing. Platsen för utbildningen blev Båstad. I augusti 2013 startar åttonde omgången av utbildningen. Numera tillhör vi Yrkeshögskolan. Namnet på utbildningen har ändrats från KY Sports Marketing till ”Sportmarknadsförare”. Och platsen för utbildningen är idag Helsingborgs Arean. Innehållet i utbildningen är i princip detsamma, och ambitionen är det definitivt. Vi ska utbilda kvalificerade marknadsförare med specialistkompetens inom idrottsrelaterad affärsverksamhet. Här kan du läsa mer om Yh Sportmarknadsförare.

 

YH-2-v2