Affärside

Caddie erbjuder tjänster och kunskap inom marknadsföring och affärsutveckling. Vår marknad består av intressenter inom upplevelseindustrin i allmänhet, och aktörer inom idrottsvärlden i synnerhet. Med idrottens ideal på näthinnan utvecklar och genomför vi strategier, planer och konkreta aktiviteter som bidrar till att uppdragsgivarna når högt ställda visioner och mål.

 

“Rätt” vinner, inte “mest”

Idrottare på elitnivå vet att det inte finns några genvägar till framgång. Resultatet står på ett eller annat sätt alltid i relation till den investerade ansträngningen. Därmed inte sagt att allt måste ske mycket och samtidigt. Rätt insatser ska göras vid rätt tid. Vi börjar därför alltid ett uppdrag med att tillsammans sätta kort- och långsiktiga mål för samarbetet t ex i termer av matchpublik, sponsorintäkter, målgruppens varumärkesassociationer eller önskad intern kompetens inom marknadsföring. Därefter genomför vi de mest kostnadseffektiva insatserna i rätt tid, med rätt resurser och på rätt plats. Slutligen följer vi upp resultatet för att dra lärdomar inför framtiden. Ungefär som en ambitiös idrottare planerar, genomför och utvärderar sin tävlings- och träningsverksamhet. Med omsorg om detaljer, men med fokus på helheten.

 

Vision

Caddie är idrottens oberoende kompetenspartner och verkar inom upplevelseindustrin. Vi förser branschen med kompetens i syfte att stärka och utveckla kommersiella och samhälleliga värden för en hållbar och sund ekonomi. Idrott skapar förutsättningar för affärer. Affärer skapar förutsättningar för idrott.

 

Utbildnings- och kompetensutvecklingsfilosofi

Kunskap är inget som förmedlas, kunskap är något som man söker och aktivt konstruerar tillsammans och i ett sammanhang – att hitta och skapa fungerande lösningar. Även om Caddie skulle kunna ha ”färdiga” svar på olika frågeställningar – vilket långt ifrån alltid är fallet – så gillar vi till att problematisera och hänvisar till alternativa källor, perspektiv och dialoger. Vi jobbar nära och ”intimt” med våra studenter, kursdeltagare, vårt nätverk och våra uppdragsgivare. En förtroendefull relation som bygger på tillit, trygghet och långsiktighet. Det ser vi gynnar inlärning och utveckling för individ och organisation.

 

Tennis 8